31 Aralık 2014 Çarşamba

2015 yılı vergi, harç ve ceza rakamları


Trafik cezaları, yılbaşından itibaren yüzde 10 arttırıldı. Kırmızı ışık ihlaline 154 lira, alkollü araç kullanmaya 650 lira, hız sınırı aşımına 154 lira ceza uygulanacak.

Trafik cezaları, Maliye Bakanlığının yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren yüzde 10,26 oranında arttırıldı.

Buna göre, servis freni, lastikleri, ışık donanımı noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücülere 72 lira ceza uygulanacak.

Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar ve eşya bulunan, tehlike yaratacak veya çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ya da gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 154 lira ceza ödeyecek.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksilerde ise taksimetre bulundurmayan ya da kullanmayan sürücüler 319 lira, takoğraf veya taksimetreyi bozuk imal eden ya da bozan, bu durumdaki cihazları kullanan kişilere ise 4 bin 927 lira ceza verilecek.

Aracın muayene süresini geçirenler 72, sürücü belgesiz araç kullanan ya da kullanıma izin verenlere de 319 lira ceza yazılacak.

Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili aracın dışındaki araçları kullananlara 319, sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge veren sürücü adaylarına 814, araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmayan sürücülere ise 154 lira ceza verilecek

IŞIK İHLALİ
Aksi bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ya da gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmenin cezası 154 lira oldu.

Kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 154 lira ceza yazılacak.

Toplu taşım araçlarında sigara içmenin cezası 82 lira oldu. Alkollü araç kullanan sürücülere birinci defasında 650, ikinci defasında 814, 3 ve 3'ten fazlasında ise bin 306 lira para cezası verilecek.

Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanan sürücüler de bin 306 lira ceza ödeyecek.

Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandıranlara 72 lira ceza verilecek.

HIZ SINIRI
Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar (otuz dahil) aşan sürücülere 154, yüzde 30'dan fazla aşanlara da 319 lira ceza verilecek.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen ya da sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenlere bin 967 ile 3 bin 280 lira arası ceza verilecek.

Araçların hızlarını, kavşak, dönemeç, tepe üstleri, yaya geçitleri, hemzemin geçitler, tünel, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmayan sürücülere 72 lira ceza verilecek.

Dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücüler 72, geçme kurallarına uymayan ya da yasak yerde geçen sürücüler ise 154 lira ceza ödeyecek.

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemeyip yakından takip eden sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

Kavşaklara yaklaşırken şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek de 72 lira ile cezalandırılacak.

Duraklamanın yasaklandığı yerde duraklayanlar, kavşak, tünel, rampa, köprü ve bağlantı yollarına yerleşim birimleri içinde beş metre, yerleşim birimleri dışında ise yüz metre mesafede duraklayanlara 72 lira ceza verilecek.

PARK YASAĞI
Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, geçiş yolları önünde veya üzerinde, yangın musluklarına her iki yönden beş metre mesafede park eden sürücülere 72 lira ceza uygulanacak.

Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park eden sürücüler de 72 lira ceza verecek.

Özürlülerin araçları için ayrılmış yerlere park eden sürücüler 144 lira ceza ödeyecek.

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmayan sürücülere 319 lira, geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli ve yağışlı havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması durumunda sürücülere 154 lira ceza yazılacak.

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanan sürücüler 72 lira ile cezalandırılacak.

Taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 58, karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapan sürücülere ise 147 lira ceza yazılacak.

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran, bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanan sürücüler 72 lira ile cezalandırılacak.

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca süren, araçlardan bir şey atan veya döken, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

EMNİYET KEMERİ
Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve kullanmayanlara da 72 lira ceza uygulanacak.

Park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti alanlara 72 lira ceza verilecek.

Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullananlara 319 lira ceza uygulanacak.

Kaza mahallinde durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara 154 lira ceza yazılacak.

Araçlara izin almadan reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak takılması ya da yazılması, sesli ve ışıklı donanımların bulundurulması durumunda sürücülere ve araç işletenlerine 72 lira ceza uygulanacak.

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaran sürücülere 650, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkanlara da 72 lira ceza verilecek.

Kazalarda ölen, yaralanan veya maddi hasar varsa bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dâhil kaza yerindeki durumu değiştiren sürücülere 319, kazayı yetkililere bildirmeyenlere de 154 lira ceza uygulanacak.

YAYALARA UYGULANACAK CEZALAR
Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen yayalara 72 lira ceza verilecek.

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara 72 lira ceza verilecek.

Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmeyen yayalar da 72 lira ödeyecek.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2015 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.
Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2015'ten itibaren yüzde 10,11 artacak. Bu kapsamda 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 537 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 591 liraya çıkacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 859 liradan 946 liraya yükselecek. 4001 cm3'ün üzerindekilerin ise 21 bin 517 liraya çıkacak. Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 45,37 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 15,86 lira olarak uygulanacak.

1 YILLIK PASAPORT HARCI 154,70 LİRA OLACAK

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 140,50 liradan 154,70 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 381,75 lira olacak. Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 209 liraya çıkacak.

TRAFİK KURALLARINI İHAL EDENLERİN CEBİ YANACAK

Yılbaşından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 172 lira olan cezası, yeni yılda 189 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 800 lira, ikinci yakalamada ise bin 3 lira ödemek zorunda kalacak. Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 189 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar ise 392 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 88 liralık ceza ile karşı karşıya kalacak.

Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2015 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

İŞTE O CEZALAR

2014 2015 (TL)
En az ceza haddi: -Damga vergisi
9,70 10,68
En az ceza haddi: Diğer vergilerde
19 21
Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması
190 209
Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için
70 77
Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için
36 - 40
Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması
190 - 209
Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası
1.200 - 1.321
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı
537 - 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası
859 - 946
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası
1.514 - 1.667
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası
2.385 - 2.626
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası
3.578 - 3.940
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) - 2501-3000 cm3 arası
4.987 - 5.491
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası
7.595 - 8.363
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası
11.940 - 13.147
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü
19.541 - 21.517
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası
102 - 112
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası
210 - 231
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası
537 - 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü
1.298 - 1.429
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş)
644 - 709
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar
1.623 - 1.787
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü
2.598 - 2.861
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar
579 - 638
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası
1.947 - 2.144
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası
2.338 - 2.574
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü
2.925 - 3.221
Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar
96,10 - 105,82
Pasaport harçları -1 yıl için olanlar
140,50 - 154,70
Pasaport harçları -2 yıl için olanlar
229,30 - 252,48
Pasaport harçları -3 yıl için olanlar
325,50 - 358,41
Pasaport harçları -3 yıldan fazla süreliler
458,70 - 505,07
Yargı harçları -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii
11,70 - 12,88
Yargı harçları -Asliye ve idare mahkemesine başvuru
25,20 - 27,75
Yabancılara çalışma izin belgesi -1 yıl süreli çalışma
164,40 - 181,02
Yabancılara çalışma izin belgesi -3 yıla kadar çalışma
495,00 - 545,04
Sürücü belgesi harçları -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi
115,10 - 126,74
Sürücü belgesi harçları -B sınıfı sürücü belgesi
346,70 - 381,75
Sürücü belgesi harçları -Uluslararası sürücü belgesi
231,10 - 254,46
Diğer sürücü belgeleri
578,20 - 636,66
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olanlardan
140,80 - 155,03
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olmayanlardan
153,90 - 169,46
Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl)
642,80 - 707,79
Silah bulundurma
1.028,40 - 1.132,37
Damga Vergisi - Makbuz senedi
14,40 - 15,86
Damga Vergisi -Rehin senedi
8,50 - 9,36
Damga Vergisi -Yıllık gelir vergisi beyannameleri
41,20 - 45,37
Damga Vergisi -Kurumlar vergisi beyannameleri
55 - 60,56
Damga Vergisi -KDV beyannameleri
27,20 - 29,95
Trafik Cezaları -Kırmızı ışıkta geçme
172 - 189
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada
727 - 800
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada
911 - 1.003
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler
172 - 189
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar
356 - 392
Trafik Cezaları -Emniyet kemeri takmama
80 - 88

2015 yılı değerli kağıt bedelleri

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 8,30 lira ile 16,60 lira arasında satılacak. Bu yıl 75 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 82,50 lira olacak.

Yabancılar için ikamet tezkereleri 55 lira, nüfus cüzdanları 7,50 lira, aile cüzdanları 75 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 102 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 76,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,25 lira, Mavi Kart ise 7,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2015 (TL)
1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 8,30
b) Beyanname 8,30
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 16,60
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar 82,50
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 55
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları 7,50
7 - Aile cüzdanları 75
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri 102
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 102
11 - Motorlu araç trafik belgesi 102
12 - Motorlu araç tescil belgesi 76,50
13 - İş makinesi tescil belgesi 76,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,25
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 7,50

30 Aralık 2014 Salı

Öksürük şurubu sakıncalı mı?


Prof. İpek Türktaş uyardı: Öksürük şurupları, çocukluk yaş grubunda hiçbir hastalıkta yeri olan ilaçlar değildir. Hatta, ilaç olarak bile kabul edilmemektedir.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, gribal enfeksiyon ya da alt solunum yolu kaynaklı öksürük şikayetlerinde, öksürük şurubu kullanılmasının fayda sağlamayacağını belirterek, ''Öksürük şurupları, çocukluk yaş grubunda hiçbir hastalıkta yeri olan ilaçlar değildir. Hatta, ilaç olarak bile kabul edilmemektedir'' dedi.

Prof. Türktaş, öksürük şikayetinin yaşamın her döneminde ciddiye alınması ve mutlaka kaynağının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Öksürüğün, çocukluk ya da erişkinlikte grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarında ortaya çıkabildiği gibi, astım, faranjit ya da daha farklı akciğer hastalıklarından kaynaklanabileceğini belirten Türktaş, özellikle çocukluk döneminde kreş ya da okulla birlikte öksürük şikayetinin arttığını söyledi.

Rasim Küçükusta'dan ev yapımı bitkisel öksürük şurubu


Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Ahmet Rasim Küçükusta, öksürük şuruplarının dünyanın etkinliği kanıtlanmamış, üstelik pek çok yan etkileri de olan ilaçlarının başında geldiğini, öksürüğün bir hastalık değil onlarca hastalığın belirtilerinden biri olduğunu, öksürüğü kesici ilaç yazmak yerine öksürüğün sebebini bulmak ve onu ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler uygulamanın daha doğru olduğunu savunuyor.

Öksürüğe sebep olan esas hastalığın tedavisinin yanı sıra hastalarına bol sıvı almalarını; soludukları havanın nemli olmasını; ıhlamur, ada çayı, nane limon çayları içmelerini ve üzerine biraz zencefil eklenmiş bir tatlı kaşığı bal yemelerini tavsiye ediyor. Küçükusta, balın özellikle küçük çocuklarda çok sık görülen solunum yolları enfeksiyonlarında çok faydalı olduğunu söylerken, bunu hem kendi gözlemlerine dayandırıyor, hem de bunu doğrulayan bilimsel araştırmalar olduğunu belirtiyor.

İçerisinde efedrin ve dekstrometorfan gibi vücut için zararlı olabilecek kimyasallar, yapay renklendirici ve aromalar olan öksürük şurupları yerine, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu ile, hem küçükler hem büyükler için rahatlık sağlayabilirsiniz.

Doğal ve Bitkisel Öksürük Şurubu Tarifi 

Malzemeler:


  • 1 litre şişe suyu
  • 100 gram rendelenmiş zencefil kökü
  • 225 gram papatya çiçeği
  • 30 gram hatmi kökü tozu
  • 15 gram tarçın
  • 60 ml limon suyu
  • 240 ml bal


Hazırlanışı:

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun ve yüksek ateşte kaynatın.
Kaynama noktasına gelip fokurdamaya başlayınca kısık ateşe getirin.
Su miktarı yarıya inene kadar karışımı kısık ateşte tutun. (Bitkileri süzdükten sonra yaklaşık 1 bardak sıvıya ihtiyacınız olacak).
Karışımı süzgeçten süzerek bitkileri süzün ve ayırın.(Bitkileri kompost yapmak için kullanabilirsiniz!)
Sıvı karışım hala ılıkken (kaynamıyor olmalı), limon suyu ve balı ekleyip iyice karıştırın.
Sıvı karışımı hava geçirmeyen cam bir kavanoza koyarak buzdolabında 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Kullanım:

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız bu karışımdan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz.

Faydaları:

Birçoğumuzun bildiği gibi bal öksürük yatıştırıcı doğal bileşenlere sahip. Zencefil ise yangıya iyi gelen ve balgam söktürücü özellikler taşıyor. Papatya kasları gevşetiyor, böylelikle boğazdaki gıcığı rahatlatıyor, ayrıca dinlendirici bir uyku için de bire bir. Hatmi kökü tüm bitkiler arasında en yüksek oranda göğüs yumuşatıcı, tahriş giderici ve mukoza koruyucu etkiye sahip. Tarçın ise, hem lezzet katmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek için şuruba ekleniyor.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiğinden 1 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.

27 Aralık 2014 Cumartesi

İlk yerli yumurtacı tavuk ATAK-S


Türk ırkı tavuklar daha verimli hale gelecek... Gümüşhane Üniversitesi ile Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmayla, Türk ırkı Atak-S tavuğunun genleri üzerinde araştırmalar yapılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün 20 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu ürettiği ‘Ankara Tavukçuluk Araştırma Kahverengisi’ (ATAK-S), Türkiye'nin ilk yerli yumurta tavuğu oldu.

Kanada'dan 1995 yılında getirilen saf hat tavuklar üzerinde ıslah ve melezleme çalışmaları yapılarak ATAK-S tavuğu üretildi.

ATAK-S çiftlik şartlarında, kapalı ortamda yılda 314 yumurta veriyor.

26 Aralık 2014 Cuma

Alışılagelmiş kalıpların dışına çıkın, yeni yılda sevdiklerinize farklı bir hediye verin!

Haberleri takip etmek için kullanılabilecek en iyi uygulama Hürriyet E-gazete olsa gerek. Hem basılı gazete okuma keyfini yaşarken, hem de güncel haberlere ulaşabilme imkanı sunuyor. Uygulamanın son güncellemeleri ile de; hava durumuna, burcuma, finans haberlerine ve sinema rehberine ulaşabiliyorum. Hürriyet E-Gazete'nin en güzel yanı da (sona sakladım) bir sonraki günün haberlerini 00:00'da alınıyor olması.
Şimdi de sizi Hürriyet E-gazete'nin yılbaşı paketi ile tanıştırmak istiyorum. Bu pakette Hürriyet E-Gazete'nin yanı sıra, Elle ve Atlas dergilerinin dijital kopyası var :)
Haberleri ve gündemi hem gazete okuma keyfini yaşayarak takip etmek isteyenler, hem de ben gazetemi okurken bir yandan da falıma da bakarım, filmlerden de haberim olur diyenler yılbaşı paketini kaçırmasın derim! Hem de kısa bir süre için sunulan bu paketi alıp, gazete keyfini sürerken modayı Elle ile takip de edebilir, Atlas okuyarak da farklı keşifler yaşayabilirsiniz.
Yeni yılda sevdiklerine sevdiğin şeyleri hediye etmek de adettendir. Siz de arkadaşlarınıza ve gazetesiz olmaz diyen aile üyelerinize 6 aylık veya 1 yıllık versiyonları olan Hürriyet E-Gazete paketlerinden birini hediye edebilirsiniz. Her gün kullandıkça sizi hatırlasınlar
Daha ayrıntılı bilgi almak için sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Bir boomads advertorial içeriğidir.

23 Aralık 2014 Salı

Saç boyaları kanser yapıyor


Kadın ve erkeklerin güzel ya da daha genç görünmek için boyadıkları saçları kanser riskini artırıyor. Uzmanlar sık sık kullanılan saç boyalarının lenfoma ve mesane kanserine yol açtığını belirtiyor.

Güzel ve genç görünmek her yaşta herkesin arzusu. Ancak bazı zamanlar güzelleşme merakı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin K'mi Büyüközer, yapılan araştırmalarla bazı saç boyalarının lenfoma ve mesane kanseri gibi hastalıklara sebep olduklarının tespit edildiğini belirtti. Dr. Büyüközer, açıklamaların dikkate alınması gerektiğini araştırmaların, bu ürünleri dayatan ülkelerin bilim insanları tarafından yapıldığını ve kanser riski taşıyan bu tür ürünlerin kullanılmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:


Lenfoma Kanseri

"Daha güzel veya daha genç görünmek için saç boyamaya devam edenler bu tür hastalıklara yakalanma riskini göze almış oluyor. Saç boyalarının, lenfoma kanseri riskini artırabildiği, yeni bir araştırmada daha tespit edildi. Barselona'daki Katalan Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Silvia de Sanjose ile meslektaşlarının araştırması saç renklendiricilerini 1980'den önce kullanmaya başlayan kadınların lenfoma riskini artırdığı vurgulandı."


20 Aralık 2014 Cumartesi

Obama: Sony siber saldırısını Kuzey Kore düzenledi


ABD Başkanı Barack Obama, Sony Pictures firmasının yapımcılığını üstlendiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikasti konu alan The Interview (Röportaj) filminin iptal edilmesine neden olan siber saldırıların ardında Kuzey Kore'nin olduğuna inandıklarını söyledi.

ABD Federal Soruştuma Bürosu FBI da saldırılardan Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu.

Obama, Sony'nin tehditle ve siber saldırılar yüzünden filmin gösteriminin kaldırılması için de "Sony büyük bir hata yaptı" dedi.

ABD Başkanı, saldırılara "Yanıt vereceğiz" dedi fakat ne tür bir karşılık verileceğine dair ayrıntılara girmedi.

"Orantılı, yerinde, zamanında ve uygun bir yolla cevap vereceğiz" ifadesini kullanan Obama, "Bir yerlerdeki diktatörün Amerika Birleşik Devletleri'ne sansür uygulamaya başladığı bir topluma değiliz" diye ekledi.

Sony Pictures firmasının filmi gösterimden kaldırmanı 'hata' olarak nitelendiren Obama, "Amerikalılar, terör saldırısı ihtimali nedeniyle davranışlarını değiştiremezler. Biz bu değiliz, Amerika bu değil" dedi.

"Zehirli" ayakkabıların denetimleri tamamlandı


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken ayakkabılara ilişkin denetimlerin tamamlandığı, ilgili firmaya 456 bin 840 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erenköy Gümrük Müdürlüğü denetimindeki antrepoda muhafaza edilen ve tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken Denge Enternasyonel Ayakkabıcılık'a ait ayakkabılara ilişkin iç piyasada gerçekleştirilen denetimler sonuçlandırıldı.

Daha önce güvensiz olduğu tespit edilen 7 model ayakkabı için toplam 266 bin 490 lira idari para cezası verilen firmaya, güvensiz olduğu tespit edilen diğer 5 model ayakkabı için de 190 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Böylece söz konusu firmaya verilen para cezasının toplamı, 456 bin 840 lira oldu.

Denetimler çerçevesinde numune alınan 15 model ayakkabıdan, kimyasal kısıtlamalara uygun olmadığı tespit edilen 12 model için idari işlem gerçekleştirilmiş ve ayakkabıların piyasaya arzı yasaklanmıştı. Söz konusu firmadan da satışa sunulan ürünleri toplatarak imha etmesi ayrıca 2 gazete ve televizyon kanalına ilan vererek tüketicileri bilgilendirmesi istenmişti. Firma, bunun üzerine 13 Aralık 2014'te 2 gazete ve 2 televizyon kanalına 7 model ayakkabı için istenen ilanı vermişti.

28 günden eski yumurta satılamayacak


Yumurtanın paketlenmesinden muhafazasına, depolanmasından taşınma ve pazarlanmasına ilişkin standartlar yeniden düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, yumurtanın, sağlıklı hayvanlardan elde edilmesi ve kendine has tat, koku ve renkte olması gerekiyor.

Doğal renk ve kokusunu kaybetmiş, çürümüş, kokuşmuş yumurta ile kuluçka işlemi uygulanmış yumurta doğrudan tüketime sunulamayacak ve gıda sanayiinde kullanılamayacak.

Kırık yumurtadan, yumurta ürünlerinin üretimi de dahil olmak üzere, gıda maddelerinin üretiminde yararlanılamayacak.

Katkı maddeleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri, hijyen, ambalajlama, etiketleme ve işaretleme konularında ilgili mevzuata uygunluk şartı aranacak.

Etiketleme ve işaretleme işlemleri kapsamında ayrıca A sınıfı yumurtada işletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 milimetre yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanacak.

İşletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılacak. Kümes ve işletme numarası ile yumurtlama tarihi yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek.

Yumurtanın üzerindeki işletme ve kümes numaralarının ve yumurtlama tarihinin kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların yüzde 20’si olarak uygulanacak.

A sınıfı yumurtanın ağırlık ve özellik sınıfları etikette, ürün adı ile aynı yüzde belirtilecek. Özellik sınıfı belirtilirken “A sınıfı” ifadesi veya “A” harfi kullanılacak. A sınıfı yumurtanın ağırlık sınıflarını simgeleyen harfler en az 2 milimetre yükseklikte olmak ve çevresinde en az 12 milimetre çapında bir çember bulunmak koşulu ile yumurta kabuğu üzerine de damgalanabilecek.

A sınıfı yumurtanın ağırlık sınıfları, harflerle veya bunlara karşılık gelen ifadelerle veya her ikisiyle belirtilecek. Ayrıca ilgili ağırlıklar da verilebilecek. Ağırlık sınıfları farklı renk, sembol, ticari marka veya başka bir gösterim şekliyle alt sınıflara bölünemeyecek.

18 Aralık 2014 Perşembe

Akıllı saatle otomobilinizi park edin

BMW'nin üzerinde çalıştığı teknoloji, park yeri bulma derdi ve park etme derdini, akıllı saatlerle ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Teknolojinin hızla gelişmeye devam etmesiyle birlikte, giyilebilir teknolojilerde hayatımıza iyice entegre olmaya devam ediyor. Akıllı saatler genellikle telefon görüşmesi, mesajlaşma ve sağlık bilgilerini toplayan, akıllı telefonlarla birlikte çalışan araçlardı.

Akıllı park sistemlerinde çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Alman otomobil devi BMW, bu akıllı saatleri otomobillerinde kullanmayı hedefliyor. Akıllı saatlerden verilen komutlarla otomobilleri park edebilmeyi sağlayan bu teknolojinin 2015 CES etkiliğinde tanıtılması bekleniyor.

Gelişmiş lazer tarayıcılarla donatılan otomobil, çevresinde bulunan tüm nesneleri algılayabiliyor. Gerekli olduğunda frene basabilen sistem ile güvenli bir şekilde park yapılması mümkün hale geliyor.

Bulunduğu bölgede uygun park konumunu algılayabileyen sistem otomobili park ediyor, kapıları kilitliyor ve kullanıcı otomobilini akıllı saati üzerinden çağırana kadar beklemeye koyuluyor.

Osmanlıca klavye ilgi görüyor


Isparta'da bir şirketin Ar-Ge çalışması sonucunda geçen yıl üretimine başladığı ve 4 bin adet üretilen Osmanlıca klavye ilgiyle karşılandı.

Kur'an-ı Kerim basımı yapan şirketin müdürü Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin İslam ile bütünleşmek adına "Osmanlı alfabesi" şeklinde bir Elifbayı geliştirdiğini söyledi.

Osmanlıca'yı halkın sanki yeni bir dil gibi gördüğünü dile getiren Yıldız, bunun doğru olmadığını, Türklerin uzun bir zaman boyunca Osmanlıca'yı kullandığını kaydetti.

Osmanlıca'nın günümüz Türkçe'sinden fazla farkı bulunmadığını, tek farkın Latin harfleri yerine Kur'an harflerinin kullanılması olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'deki zengin Osmanlıca arşivinin okunması için Osmanlıca'nın öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, son yıllarda ilgi görmeye başlayan Osmanlıca'nın sanal ortamda da kullanılmaya başlandığını söyledi.

16 Aralık 2014 Salı

Thomas Taw Şampuan Para İadesi Yapmıyor


Reklamlarına aldanarak, internet sitesinden Thomas Taw Saç Bakım Seti aldım. Ancak aldığım ürünlerden hiç memnun kalmadım. Çok üzgünüm. Saç uzatıcı diyerek sattıkları bu şampuan hiç bir işe yaramıyor, aksine saçlarım daha çok dökülmeye başladı.

Dolayısıyla iade etmek istedim ancak talebim ciddiye alınmadı. Şimdi kargo dahil 99 TL ödeyerek aldığım şampuan elimde kaldı. Dolandırıldığımı düşünüyorum. Çünkü alışveriş yaptığım sitede %100 para iade garantisi yazıyordu. Güvenilir sandım ve alışveriş yaptım. Şimdi iade almıyorlar. Hakkımı nasıl arayacağımı da bilmiyorum. Çünkü alışverişimi kapıda ödeme yöntemi ile yapmıştım. Zaten başka seçenek yoktu. Elimde ne fatura var, ne de şikayet edebileceğim bir kişi ya da firma ismi. Keşke bu konudaki şikayetleri satın almadan önce araştırsaydım.

Elif A.

İlgili Haberler:

Orjinal Thomas Taw Saç Bakım Seti Nasıl Anlaşılır?
Thomas Taw Saç Bakım Seti Şikayeti

9 Aralık 2014 Salı

Coca Cola eksik dolum mu yapıyor?

1 litrelik iki şişe Coca Cola Zero arasında gözle görülür bir fark var. Bu iki şişeden biri, diğerine göre biraz eksik doldurulmuş. Koskoca Coca Cola firması nasıl böyle bir hata yapar anlamış değiliz. Tunceli'de yaşayan Ertan Ö. isimli tüketicinin bize gönderdiği şikayete konu olan fotoğraftaki şişelerden hangisinin bir litre olduğunu anlamak gerçekten mümkün değil.

Şişelerden birine fazla dolum yapıldıysa bile bu durum tüketici de güvenin zedelenmesine neden olmuştur. Eksik dolum söz konusu ise bu durum çok daha ciddi bir ayıptır ve tüketicinin hak kaybıdır, kandırılmasıdır.

Coca Cola firmasının bu durum hakkında bir açıklama yapmasının ve tüketiciden özür dilemesinin gerekliliği son derece açıktır.

Almanya’da trafik ışığında beklemek çok eğlenceli


Trafik lambalarının yeşile dönmesini beklemek hem sürücüler hem de yayalar için çoğu zaman sınırları zorlayabiliyor. Saniyelerle “yarıştığımız” çağımızda beklemeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Ancak Almanya’da uygulamaya sokulan bu eğlenceli uygulama, trafik ışığı beklemeyi en azından yayalar için daha “çekilir” kılıyor.

Yayaların yeşil ışığı beklemeden karşıya geçmelerini engellemek amacıyla geliştirilen uygulama bir oyundan ibaret. Yolun her iki tarafındaki trafik direklerine yerleştirilen bir düzenek ile, yayalar ışığı bekleyene kadar “ActiWait” isimli bu oyunu oynuyor. Oyun kırmızı ışık boyunca oynanırken, arka planda da ışığın ne zaman yeşile döneceğini gösteren bir bar bulunuyor. Söz konusu uygulamanın çıkış noktası aslında iki yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk etapta “StreetPong” adıyla sunulup ardından “ActiWait” ismine kavuşan oyunun yaratıcıları; Amelie Künzler, Sandro Angel ve Holger Michel adlı üniversite öğrencileri.Almanya’nın Hildesheim kentinde uygulamaya sokulan ActiWait’in birçok farklı şehir ve ülkede de örnek olması bekleniyor. Benzer bir uygulamayı ülkemizde de görür müyüz, diye düşünmeden edemiyoruz elbette.

Kaynak: Log

8 Aralık 2014 Pazartesi

Tüketiciye 14 gün içinde vazgeçme hakkı


Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlayan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlayacak.

Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecek.

7 Aralık 2014 Pazar

Uçan arabalar geliyor: Aeromobil


Aeromobil 2016'da yollarda ve gökyüzünde olacak. Slovak mucit Stefan Klein tarafından tasarlanan Aeromobil yolları ve gökyüzünü fethetmek için gün sayıyor.

Hem karada, hem de havada gidebilen aracın test sürüşlerinde sona yaklaşıldı.

Boyut olarak lüks sedan tipi otomobillere benzeyen Aeromobil, standart park alanlarına sığabiliyor.

Otomatik pilot ve gelişmiş paraşüt ekipmanı gibi bir çok havacılık donanımı bulunan araç, güçlü bir süspansiyon sistemine de sahip.

Dolayısıyla sert zemine rahatça iniş yapabiliyor.

Benzinle çalışan Aeromobil, tasarruflu bir yakıt sistemine sahip.

Dolu deposu ile karada 850, havada 700 kilometre yol kat edebilen uçan otomobil, havada saatte 200, karada 160 kilometre hız yapıyor.

2016'da satışa çıkması planlanan Aeromobil, yaklaşık 200 bin liraya satılacak.

Yalnız bu aracı her şoför kullanamayacak!

Aracı kullanacakların otomobilin yanı sıra pilot ehliyetine de sahip olması gerekecek.

Aeromobil Uçan Araba Videosu

2 Aralık 2014 Salı

Diş macunu tüplerindeki renklerin anlamı

 
Diş macunu tüplerindeki renklerin anlamını hiç düşündünüz mü? Haber sitelerine dahi konu olmuş bir rivayet dolaşıyor sosyal medyada. Konu sağlık olunca da duyarlılığımız kat kat artıyor. Sağlık konusunda bir duyarlılığımızın olması ve bilinçlenmemiz elbette çok önemli ancak bu konuda anlatılanlar ne kadar doğru?

Diş macunu paketlerinin dip kısmındaki bu renklerin anlamı için dolaşan rivayet şu şekilde:

Yeşil: Doğal ürün.
Mavi: Doğal ve tıbbi ürün karışımı ürün.
Kırmızı: Doğal ve kimyasal madde karışımı ürün.
Siyah: Tamamen kimyasal ürün.


Bu renklerin anlamlarını Tüketici Şikayeti olarak biz de sosyal medyada paylaşmıştık. Ancak bir takipçimizin bizi uyarması ile konuyu sizin için araştırdık.


Bu renklerin, diş macunlarının fabrikalardaki üretim aşamasında paketleme ve kesme işlemlerinde elektronik sensörlerin nerede duracağını ve nerede kesme işlemi yapacağını gösteren ve "Eye-Mark Teknolojisi" adıyla anılan bir teknolojinin parçası olduğu bilgisine ulaştık. Başka bir ifadeyle ambalajlama esnasında optik sensörlerin, ürünlerin grafik baskılarını ayırt edebilmesi için yapılan bir çeşit ayıraç olduğu ifade ediliyor.

Özellikle çocuk diş macunlarının altındaki rengin çoğunlukla siyah olduğunu da dikkate alırsak, renklerin bir anlamı da olabilir. Ancak yine de karar sizin.

Türksat 4B ile internet ucuzlayacak


Türksat AŞ Genel Müdürü Gül, "Türksat 4B uydusu, internet erişimi için de kullanılacak. 4B uydusu ile hem kapasitemiz artacak hem de internet fiyatları düşecek" dedi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'da Mitsuhishi Electric (MELCO) firmasının Kamakura'daki uydu üretim merkezinde yapımı 4 Haziran'da tamamlanan Türksat 4B uydusunu en kısa zamanda fırlatmak ve işletmeye almak istediklerini belirtti.

Uydunun fırlatılacağı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ndeki proton roketinin 16 Mayıs'ta Rusya'nın haberleşme uydusunun fırlatılması sırasında patladığını, bunun üzerine uydu fırlatma işlemlerinin durdurulduğunu ifade eden Gül, Baykonur'da 28 Eylül 2014'de yeniden uydu fırlatma çalışmalarının başladığını kaydetti.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...