31 Aralık 2014 Çarşamba

2015 yılı vergi, harç ve ceza rakamları


Trafik cezaları, yılbaşından itibaren yüzde 10 arttırıldı. Kırmızı ışık ihlaline 154 lira, alkollü araç kullanmaya 650 lira, hız sınırı aşımına 154 lira ceza uygulanacak.

Trafik cezaları, Maliye Bakanlığının yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren yüzde 10,26 oranında arttırıldı.

Buna göre, servis freni, lastikleri, ışık donanımı noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücülere 72 lira ceza uygulanacak.

Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar ve eşya bulunan, tehlike yaratacak veya çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ya da gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 154 lira ceza ödeyecek.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksilerde ise taksimetre bulundurmayan ya da kullanmayan sürücüler 319 lira, takoğraf veya taksimetreyi bozuk imal eden ya da bozan, bu durumdaki cihazları kullanan kişilere ise 4 bin 927 lira ceza verilecek.

Aracın muayene süresini geçirenler 72, sürücü belgesiz araç kullanan ya da kullanıma izin verenlere de 319 lira ceza yazılacak.

Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili aracın dışındaki araçları kullananlara 319, sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge veren sürücü adaylarına 814, araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmayan sürücülere ise 154 lira ceza verilecek

IŞIK İHLALİ
Aksi bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ya da gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmenin cezası 154 lira oldu.

Kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 154 lira ceza yazılacak.

Toplu taşım araçlarında sigara içmenin cezası 82 lira oldu. Alkollü araç kullanan sürücülere birinci defasında 650, ikinci defasında 814, 3 ve 3'ten fazlasında ise bin 306 lira para cezası verilecek.

Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanan sürücüler de bin 306 lira ceza ödeyecek.

Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandıranlara 72 lira ceza verilecek.

HIZ SINIRI
Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar (otuz dahil) aşan sürücülere 154, yüzde 30'dan fazla aşanlara da 319 lira ceza verilecek.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen ya da sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenlere bin 967 ile 3 bin 280 lira arası ceza verilecek.

Araçların hızlarını, kavşak, dönemeç, tepe üstleri, yaya geçitleri, hemzemin geçitler, tünel, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmayan sürücülere 72 lira ceza verilecek.

Dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücüler 72, geçme kurallarına uymayan ya da yasak yerde geçen sürücüler ise 154 lira ceza ödeyecek.

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemeyip yakından takip eden sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

Kavşaklara yaklaşırken şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek de 72 lira ile cezalandırılacak.

Duraklamanın yasaklandığı yerde duraklayanlar, kavşak, tünel, rampa, köprü ve bağlantı yollarına yerleşim birimleri içinde beş metre, yerleşim birimleri dışında ise yüz metre mesafede duraklayanlara 72 lira ceza verilecek.

PARK YASAĞI
Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, geçiş yolları önünde veya üzerinde, yangın musluklarına her iki yönden beş metre mesafede park eden sürücülere 72 lira ceza uygulanacak.

Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park eden sürücüler de 72 lira ceza verecek.

Özürlülerin araçları için ayrılmış yerlere park eden sürücüler 144 lira ceza ödeyecek.

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmayan sürücülere 319 lira, geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli ve yağışlı havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması durumunda sürücülere 154 lira ceza yazılacak.

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanan sürücüler 72 lira ile cezalandırılacak.

Taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 58, karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapan sürücülere ise 147 lira ceza yazılacak.

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran, bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanan sürücüler 72 lira ile cezalandırılacak.

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca süren, araçlardan bir şey atan veya döken, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

EMNİYET KEMERİ
Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve kullanmayanlara da 72 lira ceza uygulanacak.

Park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti alanlara 72 lira ceza verilecek.

Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullananlara 319 lira ceza uygulanacak.

Kaza mahallinde durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara 154 lira ceza yazılacak.

Araçlara izin almadan reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak takılması ya da yazılması, sesli ve ışıklı donanımların bulundurulması durumunda sürücülere ve araç işletenlerine 72 lira ceza uygulanacak.

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaran sürücülere 650, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkanlara da 72 lira ceza verilecek.

Kazalarda ölen, yaralanan veya maddi hasar varsa bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dâhil kaza yerindeki durumu değiştiren sürücülere 319, kazayı yetkililere bildirmeyenlere de 154 lira ceza uygulanacak.

YAYALARA UYGULANACAK CEZALAR
Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen yayalara 72 lira ceza verilecek.

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara 72 lira ceza verilecek.

Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmeyen yayalar da 72 lira ödeyecek.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2015 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.
Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2015'ten itibaren yüzde 10,11 artacak. Bu kapsamda 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 537 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 591 liraya çıkacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 859 liradan 946 liraya yükselecek. 4001 cm3'ün üzerindekilerin ise 21 bin 517 liraya çıkacak. Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 45,37 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 15,86 lira olarak uygulanacak.

1 YILLIK PASAPORT HARCI 154,70 LİRA OLACAK

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 140,50 liradan 154,70 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 381,75 lira olacak. Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 209 liraya çıkacak.

TRAFİK KURALLARINI İHAL EDENLERİN CEBİ YANACAK

Yılbaşından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 172 lira olan cezası, yeni yılda 189 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 800 lira, ikinci yakalamada ise bin 3 lira ödemek zorunda kalacak. Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 189 lira, yüzde 30'un üzerinde aşanlar ise 392 lira ceza ödeyecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenler 88 liralık ceza ile karşı karşıya kalacak.

Bakanlar Kurulunun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2015 başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

İŞTE O CEZALAR

2014 2015 (TL)
En az ceza haddi: -Damga vergisi
9,70 10,68
En az ceza haddi: Diğer vergilerde
19 21
Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması
190 209
Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için
70 77
Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için
36 - 40
Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması
190 - 209
Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası
1.200 - 1.321
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı
537 - 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası
859 - 946
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası
1.514 - 1.667
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası
2.385 - 2.626
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası
3.578 - 3.940
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) - 2501-3000 cm3 arası
4.987 - 5.491
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası
7.595 - 8.363
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası
11.940 - 13.147
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü
19.541 - 21.517
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası
102 - 112
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası
210 - 231
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası
537 - 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü
1.298 - 1.429
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş)
644 - 709
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar
1.623 - 1.787
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü
2.598 - 2.861
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar
579 - 638
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası
1.947 - 2.144
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası
2.338 - 2.574
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü
2.925 - 3.221
Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar
96,10 - 105,82
Pasaport harçları -1 yıl için olanlar
140,50 - 154,70
Pasaport harçları -2 yıl için olanlar
229,30 - 252,48
Pasaport harçları -3 yıl için olanlar
325,50 - 358,41
Pasaport harçları -3 yıldan fazla süreliler
458,70 - 505,07
Yargı harçları -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii
11,70 - 12,88
Yargı harçları -Asliye ve idare mahkemesine başvuru
25,20 - 27,75
Yabancılara çalışma izin belgesi -1 yıl süreli çalışma
164,40 - 181,02
Yabancılara çalışma izin belgesi -3 yıla kadar çalışma
495,00 - 545,04
Sürücü belgesi harçları -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi
115,10 - 126,74
Sürücü belgesi harçları -B sınıfı sürücü belgesi
346,70 - 381,75
Sürücü belgesi harçları -Uluslararası sürücü belgesi
231,10 - 254,46
Diğer sürücü belgeleri
578,20 - 636,66
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olanlardan
140,80 - 155,03
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olmayanlardan
153,90 - 169,46
Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl)
642,80 - 707,79
Silah bulundurma
1.028,40 - 1.132,37
Damga Vergisi - Makbuz senedi
14,40 - 15,86
Damga Vergisi -Rehin senedi
8,50 - 9,36
Damga Vergisi -Yıllık gelir vergisi beyannameleri
41,20 - 45,37
Damga Vergisi -Kurumlar vergisi beyannameleri
55 - 60,56
Damga Vergisi -KDV beyannameleri
27,20 - 29,95
Trafik Cezaları -Kırmızı ışıkta geçme
172 - 189
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada
727 - 800
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada
911 - 1.003
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler
172 - 189
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar
356 - 392
Trafik Cezaları -Emniyet kemeri takmama
80 - 88

2015 yılı değerli kağıt bedelleri

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 8,30 lira ile 16,60 lira arasında satılacak. Bu yıl 75 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 82,50 lira olacak.

Yabancılar için ikamet tezkereleri 55 lira, nüfus cüzdanları 7,50 lira, aile cüzdanları 75 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 102 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 76,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,25 lira, Mavi Kart ise 7,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2015 (TL)
1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 8,30
b) Beyanname 8,30
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 16,60
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar 82,50
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 55
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 - Nüfus cüzdanları 7,50
7 - Aile cüzdanları 75
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri 102
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 102
11 - Motorlu araç trafik belgesi 102
12 - Motorlu araç tescil belgesi 76,50
13 - İş makinesi tescil belgesi 76,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,25
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 7,50

30 Aralık 2014 Salı

Öksürük şurubu sakıncalı mı?


Prof. İpek Türktaş uyardı: Öksürük şurupları, çocukluk yaş grubunda hiçbir hastalıkta yeri olan ilaçlar değildir. Hatta, ilaç olarak bile kabul edilmemektedir.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, gribal enfeksiyon ya da alt solunum yolu kaynaklı öksürük şikayetlerinde, öksürük şurubu kullanılmasının fayda sağlamayacağını belirterek, ''Öksürük şurupları, çocukluk yaş grubunda hiçbir hastalıkta yeri olan ilaçlar değildir. Hatta, ilaç olarak bile kabul edilmemektedir'' dedi.

Prof. Türktaş, öksürük şikayetinin yaşamın her döneminde ciddiye alınması ve mutlaka kaynağının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Öksürüğün, çocukluk ya da erişkinlikte grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarında ortaya çıkabildiği gibi, astım, faranjit ya da daha farklı akciğer hastalıklarından kaynaklanabileceğini belirten Türktaş, özellikle çocukluk döneminde kreş ya da okulla birlikte öksürük şikayetinin arttığını söyledi.

Rasim Küçükusta'dan ev yapımı bitkisel öksürük şurubu


Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Ahmet Rasim Küçükusta, öksürük şuruplarının dünyanın etkinliği kanıtlanmamış, üstelik pek çok yan etkileri de olan ilaçlarının başında geldiğini, öksürüğün bir hastalık değil onlarca hastalığın belirtilerinden biri olduğunu, öksürüğü kesici ilaç yazmak yerine öksürüğün sebebini bulmak ve onu ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler uygulamanın daha doğru olduğunu savunuyor.

Öksürüğe sebep olan esas hastalığın tedavisinin yanı sıra hastalarına bol sıvı almalarını; soludukları havanın nemli olmasını; ıhlamur, ada çayı, nane limon çayları içmelerini ve üzerine biraz zencefil eklenmiş bir tatlı kaşığı bal yemelerini tavsiye ediyor. Küçükusta, balın özellikle küçük çocuklarda çok sık görülen solunum yolları enfeksiyonlarında çok faydalı olduğunu söylerken, bunu hem kendi gözlemlerine dayandırıyor, hem de bunu doğrulayan bilimsel araştırmalar olduğunu belirtiyor.

İçerisinde efedrin ve dekstrometorfan gibi vücut için zararlı olabilecek kimyasallar, yapay renklendirici ve aromalar olan öksürük şurupları yerine, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu ile, hem küçükler hem büyükler için rahatlık sağlayabilirsiniz.

Doğal ve Bitkisel Öksürük Şurubu Tarifi 

Malzemeler:


  • 1 litre şişe suyu
  • 100 gram rendelenmiş zencefil kökü
  • 225 gram papatya çiçeği
  • 30 gram hatmi kökü tozu
  • 15 gram tarçın
  • 60 ml limon suyu
  • 240 ml bal


Hazırlanışı:

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun ve yüksek ateşte kaynatın.
Kaynama noktasına gelip fokurdamaya başlayınca kısık ateşe getirin.
Su miktarı yarıya inene kadar karışımı kısık ateşte tutun. (Bitkileri süzdükten sonra yaklaşık 1 bardak sıvıya ihtiyacınız olacak).
Karışımı süzgeçten süzerek bitkileri süzün ve ayırın.(Bitkileri kompost yapmak için kullanabilirsiniz!)
Sıvı karışım hala ılıkken (kaynamıyor olmalı), limon suyu ve balı ekleyip iyice karıştırın.
Sıvı karışımı hava geçirmeyen cam bir kavanoza koyarak buzdolabında 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Kullanım:

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız bu karışımdan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz.

Faydaları:

Birçoğumuzun bildiği gibi bal öksürük yatıştırıcı doğal bileşenlere sahip. Zencefil ise yangıya iyi gelen ve balgam söktürücü özellikler taşıyor. Papatya kasları gevşetiyor, böylelikle boğazdaki gıcığı rahatlatıyor, ayrıca dinlendirici bir uyku için de bire bir. Hatmi kökü tüm bitkiler arasında en yüksek oranda göğüs yumuşatıcı, tahriş giderici ve mukoza koruyucu etkiye sahip. Tarçın ise, hem lezzet katmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek için şuruba ekleniyor.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiğinden 1 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.

27 Aralık 2014 Cumartesi

İlk yerli yumurtacı tavuk ATAK-S


Türk ırkı tavuklar daha verimli hale gelecek... Gümüşhane Üniversitesi ile Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünün birlikte yürüttüğü çalışmayla, Türk ırkı Atak-S tavuğunun genleri üzerinde araştırmalar yapılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün 20 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu ürettiği ‘Ankara Tavukçuluk Araştırma Kahverengisi’ (ATAK-S), Türkiye'nin ilk yerli yumurta tavuğu oldu.

Kanada'dan 1995 yılında getirilen saf hat tavuklar üzerinde ıslah ve melezleme çalışmaları yapılarak ATAK-S tavuğu üretildi.

ATAK-S çiftlik şartlarında, kapalı ortamda yılda 314 yumurta veriyor.

26 Aralık 2014 Cuma

Alışılagelmiş kalıpların dışına çıkın, yeni yılda sevdiklerinize farklı bir hediye verin!

Haberleri takip etmek için kullanılabilecek en iyi uygulama Hürriyet E-gazete olsa gerek. Hem basılı gazete okuma keyfini yaşarken, hem de güncel haberlere ulaşabilme imkanı sunuyor. Uygulamanın son güncellemeleri ile de; hava durumuna, burcuma, finans haberlerine ve sinema rehberine ulaşabiliyorum. Hürriyet E-Gazete'nin en güzel yanı da (sona sakladım) bir sonraki günün haberlerini 00:00'da alınıyor olması.
Şimdi de sizi Hürriyet E-gazete'nin yılbaşı paketi ile tanıştırmak istiyorum. Bu pakette Hürriyet E-Gazete'nin yanı sıra, Elle ve Atlas dergilerinin dijital kopyası var :)
Haberleri ve gündemi hem gazete okuma keyfini yaşayarak takip etmek isteyenler, hem de ben gazetemi okurken bir yandan da falıma da bakarım, filmlerden de haberim olur diyenler yılbaşı paketini kaçırmasın derim! Hem de kısa bir süre için sunulan bu paketi alıp, gazete keyfini sürerken modayı Elle ile takip de edebilir, Atlas okuyarak da farklı keşifler yaşayabilirsiniz.
Yeni yılda sevdiklerine sevdiğin şeyleri hediye etmek de adettendir. Siz de arkadaşlarınıza ve gazetesiz olmaz diyen aile üyelerinize 6 aylık veya 1 yıllık versiyonları olan Hürriyet E-Gazete paketlerinden birini hediye edebilirsiniz. Her gün kullandıkça sizi hatırlasınlar
Daha ayrıntılı bilgi almak için sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Bir boomads advertorial içeriğidir.

23 Aralık 2014 Salı

Saç boyaları kanser yapıyor


Kadın ve erkeklerin güzel ya da daha genç görünmek için boyadıkları saçları kanser riskini artırıyor. Uzmanlar sık sık kullanılan saç boyalarının lenfoma ve mesane kanserine yol açtığını belirtiyor.

Güzel ve genç görünmek her yaşta herkesin arzusu. Ancak bazı zamanlar güzelleşme merakı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin K'mi Büyüközer, yapılan araştırmalarla bazı saç boyalarının lenfoma ve mesane kanseri gibi hastalıklara sebep olduklarının tespit edildiğini belirtti. Dr. Büyüközer, açıklamaların dikkate alınması gerektiğini araştırmaların, bu ürünleri dayatan ülkelerin bilim insanları tarafından yapıldığını ve kanser riski taşıyan bu tür ürünlerin kullanılmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:


Lenfoma Kanseri

"Daha güzel veya daha genç görünmek için saç boyamaya devam edenler bu tür hastalıklara yakalanma riskini göze almış oluyor. Saç boyalarının, lenfoma kanseri riskini artırabildiği, yeni bir araştırmada daha tespit edildi. Barselona'daki Katalan Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Silvia de Sanjose ile meslektaşlarının araştırması saç renklendiricilerini 1980'den önce kullanmaya başlayan kadınların lenfoma riskini artırdığı vurgulandı."


20 Aralık 2014 Cumartesi

Obama: Sony siber saldırısını Kuzey Kore düzenledi


ABD Başkanı Barack Obama, Sony Pictures firmasının yapımcılığını üstlendiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikasti konu alan The Interview (Röportaj) filminin iptal edilmesine neden olan siber saldırıların ardında Kuzey Kore'nin olduğuna inandıklarını söyledi.

ABD Federal Soruştuma Bürosu FBI da saldırılardan Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu.

Obama, Sony'nin tehditle ve siber saldırılar yüzünden filmin gösteriminin kaldırılması için de "Sony büyük bir hata yaptı" dedi.

ABD Başkanı, saldırılara "Yanıt vereceğiz" dedi fakat ne tür bir karşılık verileceğine dair ayrıntılara girmedi.

"Orantılı, yerinde, zamanında ve uygun bir yolla cevap vereceğiz" ifadesini kullanan Obama, "Bir yerlerdeki diktatörün Amerika Birleşik Devletleri'ne sansür uygulamaya başladığı bir topluma değiliz" diye ekledi.

Sony Pictures firmasının filmi gösterimden kaldırmanı 'hata' olarak nitelendiren Obama, "Amerikalılar, terör saldırısı ihtimali nedeniyle davranışlarını değiştiremezler. Biz bu değiliz, Amerika bu değil" dedi.

"Zehirli" ayakkabıların denetimleri tamamlandı


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken ayakkabılara ilişkin denetimlerin tamamlandığı, ilgili firmaya 456 bin 840 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erenköy Gümrük Müdürlüğü denetimindeki antrepoda muhafaza edilen ve tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken Denge Enternasyonel Ayakkabıcılık'a ait ayakkabılara ilişkin iç piyasada gerçekleştirilen denetimler sonuçlandırıldı.

Daha önce güvensiz olduğu tespit edilen 7 model ayakkabı için toplam 266 bin 490 lira idari para cezası verilen firmaya, güvensiz olduğu tespit edilen diğer 5 model ayakkabı için de 190 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Böylece söz konusu firmaya verilen para cezasının toplamı, 456 bin 840 lira oldu.

Denetimler çerçevesinde numune alınan 15 model ayakkabıdan, kimyasal kısıtlamalara uygun olmadığı tespit edilen 12 model için idari işlem gerçekleştirilmiş ve ayakkabıların piyasaya arzı yasaklanmıştı. Söz konusu firmadan da satışa sunulan ürünleri toplatarak imha etmesi ayrıca 2 gazete ve televizyon kanalına ilan vererek tüketicileri bilgilendirmesi istenmişti. Firma, bunun üzerine 13 Aralık 2014'te 2 gazete ve 2 televizyon kanalına 7 model ayakkabı için istenen ilanı vermişti.

28 günden eski yumurta satılamayacak


Yumurtanın paketlenmesinden muhafazasına, depolanmasından taşınma ve pazarlanmasına ilişkin standartlar yeniden düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, yumurtanın, sağlıklı hayvanlardan elde edilmesi ve kendine has tat, koku ve renkte olması gerekiyor.

Doğal renk ve kokusunu kaybetmiş, çürümüş, kokuşmuş yumurta ile kuluçka işlemi uygulanmış yumurta doğrudan tüketime sunulamayacak ve gıda sanayiinde kullanılamayacak.

Kırık yumurtadan, yumurta ürünlerinin üretimi de dahil olmak üzere, gıda maddelerinin üretiminde yararlanılamayacak.

Katkı maddeleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri, hijyen, ambalajlama, etiketleme ve işaretleme konularında ilgili mevzuata uygunluk şartı aranacak.

Etiketleme ve işaretleme işlemleri kapsamında ayrıca A sınıfı yumurtada işletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 milimetre yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanacak.

İşletme ve kümes numarası ile yumurtlama tarihi kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılacak. Kümes ve işletme numarası ile yumurtlama tarihi yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek.

Yumurtanın üzerindeki işletme ve kümes numaralarının ve yumurtlama tarihinin kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların yüzde 20’si olarak uygulanacak.

A sınıfı yumurtanın ağırlık ve özellik sınıfları etikette, ürün adı ile aynı yüzde belirtilecek. Özellik sınıfı belirtilirken “A sınıfı” ifadesi veya “A” harfi kullanılacak. A sınıfı yumurtanın ağırlık sınıflarını simgeleyen harfler en az 2 milimetre yükseklikte olmak ve çevresinde en az 12 milimetre çapında bir çember bulunmak koşulu ile yumurta kabuğu üzerine de damgalanabilecek.

A sınıfı yumurtanın ağırlık sınıfları, harflerle veya bunlara karşılık gelen ifadelerle veya her ikisiyle belirtilecek. Ayrıca ilgili ağırlıklar da verilebilecek. Ağırlık sınıfları farklı renk, sembol, ticari marka veya başka bir gösterim şekliyle alt sınıflara bölünemeyecek.

18 Aralık 2014 Perşembe

Akıllı saatle otomobilinizi park edin

BMW'nin üzerinde çalıştığı teknoloji, park yeri bulma derdi ve park etme derdini, akıllı saatlerle ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Teknolojinin hızla gelişmeye devam etmesiyle birlikte, giyilebilir teknolojilerde hayatımıza iyice entegre olmaya devam ediyor. Akıllı saatler genellikle telefon görüşmesi, mesajlaşma ve sağlık bilgilerini toplayan, akıllı telefonlarla birlikte çalışan araçlardı.

Akıllı park sistemlerinde çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Alman otomobil devi BMW, bu akıllı saatleri otomobillerinde kullanmayı hedefliyor. Akıllı saatlerden verilen komutlarla otomobilleri park edebilmeyi sağlayan bu teknolojinin 2015 CES etkiliğinde tanıtılması bekleniyor.

Gelişmiş lazer tarayıcılarla donatılan otomobil, çevresinde bulunan tüm nesneleri algılayabiliyor. Gerekli olduğunda frene basabilen sistem ile güvenli bir şekilde park yapılması mümkün hale geliyor.

Bulunduğu bölgede uygun park konumunu algılayabileyen sistem otomobili park ediyor, kapıları kilitliyor ve kullanıcı otomobilini akıllı saati üzerinden çağırana kadar beklemeye koyuluyor.

Osmanlıca klavye ilgi görüyor


Isparta'da bir şirketin Ar-Ge çalışması sonucunda geçen yıl üretimine başladığı ve 4 bin adet üretilen Osmanlıca klavye ilgiyle karşılandı.

Kur'an-ı Kerim basımı yapan şirketin müdürü Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin İslam ile bütünleşmek adına "Osmanlı alfabesi" şeklinde bir Elifbayı geliştirdiğini söyledi.

Osmanlıca'yı halkın sanki yeni bir dil gibi gördüğünü dile getiren Yıldız, bunun doğru olmadığını, Türklerin uzun bir zaman boyunca Osmanlıca'yı kullandığını kaydetti.

Osmanlıca'nın günümüz Türkçe'sinden fazla farkı bulunmadığını, tek farkın Latin harfleri yerine Kur'an harflerinin kullanılması olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'deki zengin Osmanlıca arşivinin okunması için Osmanlıca'nın öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, son yıllarda ilgi görmeye başlayan Osmanlıca'nın sanal ortamda da kullanılmaya başlandığını söyledi.

16 Aralık 2014 Salı

Thomas Taw Şampuan Para İadesi Yapmıyor


Reklamlarına aldanarak, internet sitesinden Thomas Taw Saç Bakım Seti aldım. Ancak aldığım ürünlerden hiç memnun kalmadım. Çok üzgünüm. Saç uzatıcı diyerek sattıkları bu şampuan hiç bir işe yaramıyor, aksine saçlarım daha çok dökülmeye başladı.

Dolayısıyla iade etmek istedim ancak talebim ciddiye alınmadı. Şimdi kargo dahil 99 TL ödeyerek aldığım şampuan elimde kaldı. Dolandırıldığımı düşünüyorum. Çünkü alışveriş yaptığım sitede %100 para iade garantisi yazıyordu. Güvenilir sandım ve alışveriş yaptım. Şimdi iade almıyorlar. Hakkımı nasıl arayacağımı da bilmiyorum. Çünkü alışverişimi kapıda ödeme yöntemi ile yapmıştım. Zaten başka seçenek yoktu. Elimde ne fatura var, ne de şikayet edebileceğim bir kişi ya da firma ismi. Keşke bu konudaki şikayetleri satın almadan önce araştırsaydım.

Elif A.

İlgili Haberler:

Orjinal Thomas Taw Saç Bakım Seti Nasıl Anlaşılır?
Thomas Taw Saç Bakım Seti Şikayeti

9 Aralık 2014 Salı

Coca Cola eksik dolum mu yapıyor?

1 litrelik iki şişe Coca Cola Zero arasında gözle görülür bir fark var. Bu iki şişeden biri, diğerine göre biraz eksik doldurulmuş. Koskoca Coca Cola firması nasıl böyle bir hata yapar anlamış değiliz. Tunceli'de yaşayan Ertan Ö. isimli tüketicinin bize gönderdiği şikayete konu olan fotoğraftaki şişelerden hangisinin bir litre olduğunu anlamak gerçekten mümkün değil.

Şişelerden birine fazla dolum yapıldıysa bile bu durum tüketici de güvenin zedelenmesine neden olmuştur. Eksik dolum söz konusu ise bu durum çok daha ciddi bir ayıptır ve tüketicinin hak kaybıdır, kandırılmasıdır.

Coca Cola firmasının bu durum hakkında bir açıklama yapmasının ve tüketiciden özür dilemesinin gerekliliği son derece açıktır.

Almanya’da trafik ışığında beklemek çok eğlenceli


Trafik lambalarının yeşile dönmesini beklemek hem sürücüler hem de yayalar için çoğu zaman sınırları zorlayabiliyor. Saniyelerle “yarıştığımız” çağımızda beklemeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Ancak Almanya’da uygulamaya sokulan bu eğlenceli uygulama, trafik ışığı beklemeyi en azından yayalar için daha “çekilir” kılıyor.

Yayaların yeşil ışığı beklemeden karşıya geçmelerini engellemek amacıyla geliştirilen uygulama bir oyundan ibaret. Yolun her iki tarafındaki trafik direklerine yerleştirilen bir düzenek ile, yayalar ışığı bekleyene kadar “ActiWait” isimli bu oyunu oynuyor. Oyun kırmızı ışık boyunca oynanırken, arka planda da ışığın ne zaman yeşile döneceğini gösteren bir bar bulunuyor. Söz konusu uygulamanın çıkış noktası aslında iki yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk etapta “StreetPong” adıyla sunulup ardından “ActiWait” ismine kavuşan oyunun yaratıcıları; Amelie Künzler, Sandro Angel ve Holger Michel adlı üniversite öğrencileri.Almanya’nın Hildesheim kentinde uygulamaya sokulan ActiWait’in birçok farklı şehir ve ülkede de örnek olması bekleniyor. Benzer bir uygulamayı ülkemizde de görür müyüz, diye düşünmeden edemiyoruz elbette.

Kaynak: Log

8 Aralık 2014 Pazartesi

Tüketiciye 14 gün içinde vazgeçme hakkı


Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlayan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlayacak.

Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecek.

7 Aralık 2014 Pazar

Uçan arabalar geliyor: Aeromobil


Aeromobil 2016'da yollarda ve gökyüzünde olacak. Slovak mucit Stefan Klein tarafından tasarlanan Aeromobil yolları ve gökyüzünü fethetmek için gün sayıyor.

Hem karada, hem de havada gidebilen aracın test sürüşlerinde sona yaklaşıldı.

Boyut olarak lüks sedan tipi otomobillere benzeyen Aeromobil, standart park alanlarına sığabiliyor.

Otomatik pilot ve gelişmiş paraşüt ekipmanı gibi bir çok havacılık donanımı bulunan araç, güçlü bir süspansiyon sistemine de sahip.

Dolayısıyla sert zemine rahatça iniş yapabiliyor.

Benzinle çalışan Aeromobil, tasarruflu bir yakıt sistemine sahip.

Dolu deposu ile karada 850, havada 700 kilometre yol kat edebilen uçan otomobil, havada saatte 200, karada 160 kilometre hız yapıyor.

2016'da satışa çıkması planlanan Aeromobil, yaklaşık 200 bin liraya satılacak.

Yalnız bu aracı her şoför kullanamayacak!

Aracı kullanacakların otomobilin yanı sıra pilot ehliyetine de sahip olması gerekecek.

Aeromobil Uçan Araba Videosu

2 Aralık 2014 Salı

Diş macunu tüplerindeki renklerin anlamı

 
Diş macunu tüplerindeki renklerin anlamını hiç düşündünüz mü? Haber sitelerine dahi konu olmuş bir rivayet dolaşıyor sosyal medyada. Konu sağlık olunca da duyarlılığımız kat kat artıyor. Sağlık konusunda bir duyarlılığımızın olması ve bilinçlenmemiz elbette çok önemli ancak bu konuda anlatılanlar ne kadar doğru?

Diş macunu paketlerinin dip kısmındaki bu renklerin anlamı için dolaşan rivayet şu şekilde:

Yeşil: Doğal ürün.
Mavi: Doğal ve tıbbi ürün karışımı ürün.
Kırmızı: Doğal ve kimyasal madde karışımı ürün.
Siyah: Tamamen kimyasal ürün.


Bu renklerin anlamlarını Tüketici Şikayeti olarak biz de sosyal medyada paylaşmıştık. Ancak bir takipçimizin bizi uyarması ile konuyu sizin için araştırdık.


Bu renklerin, diş macunlarının fabrikalardaki üretim aşamasında paketleme ve kesme işlemlerinde elektronik sensörlerin nerede duracağını ve nerede kesme işlemi yapacağını gösteren ve "Eye-Mark Teknolojisi" adıyla anılan bir teknolojinin parçası olduğu bilgisine ulaştık. Başka bir ifadeyle ambalajlama esnasında optik sensörlerin, ürünlerin grafik baskılarını ayırt edebilmesi için yapılan bir çeşit ayıraç olduğu ifade ediliyor.

Özellikle çocuk diş macunlarının altındaki rengin çoğunlukla siyah olduğunu da dikkate alırsak, renklerin bir anlamı da olabilir. Ancak yine de karar sizin.

Türksat 4B ile internet ucuzlayacak


Türksat AŞ Genel Müdürü Gül, "Türksat 4B uydusu, internet erişimi için de kullanılacak. 4B uydusu ile hem kapasitemiz artacak hem de internet fiyatları düşecek" dedi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'da Mitsuhishi Electric (MELCO) firmasının Kamakura'daki uydu üretim merkezinde yapımı 4 Haziran'da tamamlanan Türksat 4B uydusunu en kısa zamanda fırlatmak ve işletmeye almak istediklerini belirtti.

Uydunun fırlatılacağı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ndeki proton roketinin 16 Mayıs'ta Rusya'nın haberleşme uydusunun fırlatılması sırasında patladığını, bunun üzerine uydu fırlatma işlemlerinin durdurulduğunu ifade eden Gül, Baykonur'da 28 Eylül 2014'de yeniden uydu fırlatma çalışmalarının başladığını kaydetti.

30 Kasım 2014 Pazar

Ülker Hero Baby'de GDO tespit edildi


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türkiye’de GDO yoktur” şeklindeki iddialarının aksine piyasa denetimleri sırasında bu kez de Ülker firmasınca üretilen "Hero Baby"de GDO tespit edildiği ortaya çıktı.

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlarının piyasa denetimleri sırasında aldıkları 23064 parti nolu “Ülker Hero Baby Sütlü, Bisküvili, Muzlu, 8 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay” ile 07063 parti nolu “Ülker Hero Baby Sütlü 8 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay” ürünlerinin incelemesi sırasında GDO tespit edildiği, teyit için gönderildiği Bakanlığa ait Ankara Ulusal Referans laboratuvarınca da GDO'nun varlığının teyit edildiği öğrenildi.

27 Kasım 2014 Perşembe

Bakanlık tespit edilen zehirli ayakkabıları açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Erenköy Gümrük Müdürlüğüne bağlı bir antrepodan, imha edilmek üzere sevk edilen ayakkabıların eskileriyle değiştirilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 müfettiş görevlendirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanserojen madde ihtiva eden ayakkabıların fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.


Ayakkabıların Takibi Sürüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, antrepodan imha edilmek üzere sevk edilen kanserojen madde ihtiva eden ayakkabıların piyasaya sürüldüğü iddialarına ilişkin, "24 farklı tipinden 12 tanesinin izlerine ulaştık ama ne kadarı satıldı, ne kadarı stoklandı şu anda bilmiyoruz. Kesin olarak 'bu ayakkabılardır' diyebilmemiz için tahlile gönderdik. Birkaç gün içerisinde bu tahlil sonuçları çıkmış olacak" dedi.

Canikli, ATO Congresium'da "4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası"nın kapanış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Zehirli ayakkabıların imhası sırasında görev boşluğu mu oluştu?" sorusunu cevaplayan Canikli, yoğun takibin devam ettiğini söyledi.

Ayakkabılardan satın almış ya da bir şekilde bilgi sahibi olmuş tüketicilerin, bu durumu bakanlığa iletmelerini sağlamak amacıyla fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Canikli, şöyle konuştu:
"Ayakkabıların takibini sürdürüyoruz, bir kısmının izlerine ulaştığımızı tahmin ediyoruz. Numuneler alındı, İstanbul'da ve İstanbul dışında bazı illerde 24 farklı ayakkabı tipi var, 12 tanesinin izlerine ulaştık ama ne kadarı satıldı, ne kadar stoklarda onu şu anda bilmiyoruz. Tahlile gönderdik, 'Kesin olarak bu ayakkabılardır' diyebilmemiz için sonuçları bekliyoruz. Ondan sonra net olarak bu ayakkabıların, imha edilmesi gerekirken kaçak bir şekilde piyasa sokulduğuna karar verebiliriz. Birkaç gün içinde tahlil sonuçları çıkmış olacak, kamuoyuyla paylaşacağız. En hafif ifadeyle 'bir ihmal söz konusu.' Bu ayakkabılar imha edilene kadar geçici depolarda muhafaza edilmektedir. Depoların sorumlusu olan ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olan insanlar var. Burada onların sorumluluğu çok net bir şekilde ortadadır. Çünkü, onlar depoya eşya sevkinden ve çıkarılmasından sorumludur. Bununla ilgili 2 gün önce 2 müfettiş arkadaşımızı özellikle bu yönüyle soruşturmak üzere görevlendirdik."

"Radikal kararlar alıyoruz"
Canikli, daha önce kamuoyuna yansıyan kırmızı et kaçakçılığında da benzer bir durum söz konusu olduğunu hatırlattı.

Kırmızı et olayından sonra bu konuyu masaya yatırdıklarını anlatan Canikli, şunları kaydetti:
"Bu olaydan sonra antrepo depolarını bütün boyutlarıyla değerlendirdik. Radikal kararlar alıyoruz. Bakanlığımız birkaç gün içinde aldığı kararı uygulamaya koyması söz konusu olacak. Özü şu, depolara giren ve çıkan eşyaların sorumlusu olan kişilerin, sorumluluğunu netleştiriliyor, kamunun denetim yetkisi biraz daha öne çıkartılıyor. Ayrıca en iyi imkanlar yani özellikle gelişmiş kamera sistemleriyle merkezden izlenecek şekilde düzenlemeler gelecek. Düzenlemelerin sorunu büyük oranda ortadan kaldıracağını tahmin ediyoruz."

Kaçakçılık amaçlı fiillerin tespit edilebildiğine dikkati çeken Canikli, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili alınacak kararların bu tür olayların en alt seviyeye indirilmesinde etkili olacağına işaret eden Canikli, "33 bin kaçak ayakkabı ile ilgili sektörün önemli bir bölümünün haberi olması gerekir. Durumun bilinmemesi çok zayıf bir ihtimal. Bu tür bilgiler oluştuğunda anında bakanlığımız haberdar edildiğinde biz bunun üzerine gideriz" diye konuştu.

Canikli, bir gazetecinin, "Zehirli ayakkabılarla ilgili yasal süreç başladı mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bu ayakkabıların üzerinde markalar var ama bu markalar gerçek sahipleri tarafından mı, yoksa taklit mi edildi onu bilmiyoruz. Ortada ayakkabılar, firmalar, şahıslar var, o konuda sıkıntı yok ama böyle bir soruşturma biraz zaman alacak. 'Zaman' derken çok uzun zaman değil, çok hızlı hareket ediyoruz esasında. Zamanla yarıştığımızı biliyoruz. Bu bilgi yanılmıyorsam kamuoyuna 3 gün önce sızdı. Bilgi biraz önceden tam soruşturma aşamasındayken, onların peşindeyken kamuoyuna sızdı. İhtimaldir ki bilgiler sızınca bu işi yapanlar tedbir alma yoluna gidebilir ama biz yine de enselerindeyiz. Tespit ettiğimiz ayakkabıların onlara ait olduğunu tahmin ediyoruz, kesin sonuçları birkaç gün içinde açıklayacağız. Yasal süreç devam ediyor, böyle bir olayı tespit ettiğimizde akla gelebilecek her türlü ihtimali değerlendiriyoruz ve tertemiz hale getiriyoruz. Olabilecek bütün bağlantı ihtimallerini dikkate alarak çok kapsamlı, tamamen çökertme amaçlı bir araştırma yapıyoruz."


Basın Açıklaması

Erenköy Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı bir antrepodan imha edilmek üzere sevk edildiği halde eski ayakkabılarla değiştirildiği belirlenen ayakkabılarla ilgili olarak ithalat denetimini yapan kuruluş ile temasa geçilmiş; gerekli testlerden geçemeyen ve iç piyasaya sürülmemesi gereken ayakkabıların marka ve modelleri ile görselleri tespit edilmiştir.

Söz konusu ayakkabılara ilişkin görseller tüketicilerimizi bilgilendirmek amacı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu ürünlerden satın alan veya herhangi bir satıcıda satışa sunulduğunu gören tüketicilerimiz Bakanlığımız www.tuketici.gov.tr adresindeki “Tüketici Şikayetleri” linkinden veya ALO 175 tüketici şikayet hattından Bakanlığımıza şikayette bulunabilirler.

Bakanlığımızın konuya ilişkin denetimleri yoğun olarak devam etmekte olup, denetimler hızla sonuçlandırılacak ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

25 Kasım 2014 Salı

Ucuza satılan ayakkabılardan uzak durun


Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Çevre Yatırımları Açılış ve Çevre Temizlik Araçları Dağıtım Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Nurettin Canikli, Çin'den getirilen ve kanserojen madde içerdiği belirlenen 33 bin ayakkabının yasadışı yollarla piyasaya sürüldüğünü doğrularken vatandaşı tedbirli olması konusunda uyardı.

Bakan Canikli, "Maalesef şu anda bu eşya iç piyasaya satılmış görünüyor. Ama ne kadarı tüketiciye ulaştı ne kadarı satılmayı bekliyor onu bilemiyoruz" dedi.

Canikli, vatandaşların bu ürünleri nasıl tanıyacakları konusunda da bilgi vererek, "burada en önemli kriter çok ucuza satılan mallar konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bu konuda en ufak şüpheleri varsa bakanlığımızın birimlerine bildirsinler. Sürekli olarak numune alıyoruz. Bu olay üzerine ayakkabılarla ilgili raftan yoğun ürün numunesi alarak bir çalışma başlatıyoruz. Giydiği anda insanı öldürecek değil tabi ama sağlığa zararlı. İnsanların bir şekilde onlarla temas etmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bilinen markaların raflardaki ürün numuneleri de Bakanlık yetkililerince incelenecek.

Kaynak: TRT

15 Kasım 2014 Cumartesi

Twitter’dan yeni şikayet sistemi


Twitter’dan yapılan açıklamaya göre özellikle kadın kullanıcıların sözlü tacize ve istismara maruz kalması halinde, durumu detaylı bir şekilde rapor etmelerini sağlayacak bir sistem devreye girdi.

Women Action and the Media (WAM) olarak adlandırılan sivil toplum kuruluşu ile beraber hareket etme kararı alan Twitter, bu uygulama sayesinde mikroblog sitesi üzerinde gerçekleşen ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi suçları azaltmayı hedefliyor.

Dev mikroblog sitesinin devreye soktuğu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar WAM üzerinden şikayette bulunabilecek ve bu raporları inceleyen Twitter, söz konusu suçlara imza atan kullanıcılar hakkında işlem yapıp yapmama hakkına sahip olacak.

Son dönemlerde artan kadınlara yönelik taciz saldırılarının arttığının altını çizen WAM, bu suçları işleyen kullanıcılar hakkındaki kararın Twitter’a ait olduğunu ve WAM’ın şirketin bu kararlarını takip edeceği belirtiliyor.

6 Kasım 2014 Perşembe

İşyeri ve okul servisleri kaldırılıyor


Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün açıkladığı ekonomi paketinde yer alan "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programında" önemli adımlara yer verildi. Önümüzdeki günlerde paket kapsamında işyerleri, üniversite ve okullarda semt servisi uygulaması kaldırılacak. Servis kullanıcılarına ücretsiz veya indirimli kartlar verilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün "Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı"nı programını açıkladı. Davutoğlu, 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören programın ilk 9 maddesini paylaştı. Bu maddelerden "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı" kapsamında milyonları ilgilendiren adımlar atılıyor.

5 Kasım 2014 Çarşamba

İstenmeyen SMS'e büyük ceza geliyor


Elektronik ticarete ilişkin esasları düzenleyen elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasa, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre, bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kayıtları vermeyenlere de 2,000 TL'den 5,000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek.

Ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara ise 10,000 TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para cezaları verilecek.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek.

Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacak.

4 Kasım 2014 Salı

Faturasına otomatik ödeme talimatı verenler dikkat


Elektrik dağıtım şirketlerinin, işletme kodunu habersiz değiştirmesi üzerine binlerce abone mağdur oldu. Dağıtım şirketleri, abonelerin işletme kodunu değiştirdiği için, otomatik ödeme talimatı veren kullanıcıların faturası sisteme yansımıyor. Elektrikleri kesildikten sonra durumdan haberdar olan abonelerin faturalarına bir de açma kapama ücreti ekleniyor. Habersiz değişiklik yapılmasından dolayı elektriksiz kalan tüketiciler, ödedikleri 25 lira ile 50 lira arasındaki açma-kapama ücretine de tepki gösteriyorlar.

33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı başlıyor


"Sinemamızın 100 Yılı" temasıyla düzenlenen 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 8-16 Kasım'da Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri buluşturacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar, 8 Kasım'da kapılarını açacak.

Türkiye ve yurt dışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda, söyleşi, panel, çocuk etkinlikleri ve dinletilerle 270 etkinlik yer alacak.

1 Kasım 2014 Cumartesi

Guess saat satışı yaptığını iddia eden site dolandırıcılık yapıyor


guessturkey.com internet sitesi Guess marka saat satışı yapıyor görünüyor. Ancak sakın inanıp alışveriş yapmayın. Tamamen dolandırıcı bir site. Yapılan alışverişlerde hem orjinal olmayan ürün gönderiyorlar hem de fatura göndermiyorlar. Bu nedenle kimden alışveriş yaptığınızı dahi bilemiyorsunuz. Muhatap alacağınız bir firma ya da kişi söz konusu olmadığı için iade de imkansız gibi.

Lütfen alışveriş yaparken özellikle henüz tanımadığınız ya da ilk defa alışveriş yaptığınız siteler için kapıda ödeme yöntemini tercih etmeyiniz. Şayet kargo firması aracılığı ile gönderen kişinin adını, TC kimlik numarasını ve adresini elde edebilirseniz savcılığa şikayet edin.

29 Ekim 2014 Çarşamba

Bakanlık hile yapan 59 ürünü ve markayı açıkladı


Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklandı. Baldan, yağa; enerji içeceğinden bulgura, et ürünlerine kadar 59 parti ürünün sağlığı tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 59 parti ürün için (et ürünü, süt ürünü, bal, fıstık ezmesi, bulgur, baharat, zeytinyağı) ilgili firmalara 13 bin 304 lira idari para cezası uygulanmasına ve ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi.

Sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlerle ilgili laboratuvar analizleri neticesinde ilaç etken maddesi içerdiği tespit edilen 11 parti ürün için ise (takviye edici gıda, kahve ve enerji içeceği) masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılmasına ve ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Söz konusu ürünleri üreten ve piyasaya arz edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önüne geçilmesi, tüketici sağlığının korunması, sektörde haksız rekabetin ve kar hırsının engellenmesi amacıyla mevzuatta ve resmi kontrol uygulamalarında yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin kurulması, 174 Alo Gıda Hattı'nın açılması, riske dayalı denetim sistemine geçilmesi gibi çalışmalar sonucunda 2002'de 39 bin denetim yapılırken, Ekim 2014 itibarıyla yaklaşık 475 bin denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda bu yılın 10 ayında 155 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı, 40 parti üründe ise ilaç etken maddesi eklendiği tespit edildi.

Taklit ve Tağşiş Yaparak Tüketici Kandıran Ürün, Marka ve Firma Listesi

26 Ekim 2014 Pazar

15. Autoshow otomobil fuarı TÜYAP'ta


15. Autoshow Fuarı 22 - 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezinde yapılacak.

İstanbul Autoshow her 2 yılda bir otomobil severlerin merak ettikleri, tüm otomobil markalarını aynı anda yakından inceleyebildikleri, dokunabildikleri; tutkunu oldukları markalarla yakın ilişki kurabildikleri çok önemli bir buluşma noktası. Fuar aynı zamanda sektör mensuplarının aynı çatı altında bir araya geldikleri ve müşterilerini ağırlayabildikleri, onlarla birebir iletişim kurabildikleri eşsiz bir ortam oluşturuyor.


2012 yılında yine Tüyap’ta düzenlenen fuar, “Sektörün Güç Gösterisi” sloganıyla lanse edilmişti. Bu slogana uygun olarak da 42 markanın 500’e yakın modeli ilk kez bir arada sergilenmiş, toplam 4 markanın dünya, 1 markanın Avrupa ve 31 markanın Türkiye lansmanı gerçekleştirilmişti. Toplam 12 salonda 50 bin metrekare alanda düzenlenen böylesine önemli bir güç gösterisine de otomobil severler yoğun bir ilgi göstermişler ve toplam 576 bin 304 kişi fuar alanını ziyaret etmişti.

24 Ekim 2014 Cuma

Elektrik faturanızın yüzde 20'sini geri alabilirsiniz


Elektrik faturası içinde yer alan ve kayıp-kaçağın da içinde olduğu 5 kalemle ilgili olarak Yargıtay 'Aboneden tahsil edilemez' kararı verdi. Bu, 100 liralık bir faturanın 20 lirasının aslında alınamayacağı anlamına geliyor.

Yargıtay, elektrik faturalarında yer alan kayıpkaçak, perakende satış-hizmet, sayaç okuma, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedellerinin vatandaştan tahsil edilemeyeceğine karar verdi. Bu 5 kalemin elektrik faturalarındaki payı yüzde 20. Yargıtay'ın kararına konu olan tutar, her 100 liralık faturanın 20 lirasını oluşturuyor. Vatandaşlar zaman aşımı süresi olan 10 yıl geriye dönük olarak bu bedelleri dağıtım şirketlerinden tahsil edebilecek. Ancak abonelerin, geçmiş 10 yılda bu kalemlere ödedikleri paraları geri alabilmeleri için yargıya başvurması gerekiyor.

İLK KARAR BURSA'DAN

Bursa'da ikamet eden M.Y., 2012'de elektrik faturasındaki kayıp-kaçak, perakende satış-hizmet, sayaç okuma, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedellerinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti, söz konusu kalemlerin haksız yere tahsil edildiğine karar verdi. Bunun üzerine dağıtım şirketi temyize gitti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı ve söz konusu kalemlerin tüketicilerden alınamayacağını bildirdi. Vatandaşlar tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerine giderek bu 5 kalem için ödedikleri paraları tahsil edebilecek.

TİCARİ ABONE DE PARASINI ALABİLECEK

Yargıtay kaynakları, 'Bu kararda, adı geçen kalemlerin vatandaşlardan tahsil edilmeyeceği hususunda mesken ya da ticari mekân ayrımı yapılmamaktadır. Dolayısıyla mesken veya ticari abonelerin tamamı geriye dönük olarak bu kalemlere ödedikleri ücretleri dağım şirketlerinden tahsil edebilir' dedi.

Elektrik faturasındaki tüketiciye iade edilmesine karar verilen 5 bedel:


1- Kayıp kaçak bedeli

2- Perakende satış hizmet bedeli

3- Sayaç okuma bedeli

4- İletim sistemleri bedeli

5- Dağıtım bedeli

23 Ekim 2014 Perşembe

BDDK iletişim merkezi oluşturuyor


Milyonlarca vatandaşın gereksiz ödediği ücret ve komisyonları kaldıran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici için yeni bir uygulama daha başlatıyor.

Bankaların çağrı merkezlerine (Call-Center) ulaşmakta güçlük çeken ve şikayetlerine geri dönüş almakta zorlananlar için BDDK iletişim merkezi uygulaması başlatıyor. Alt yapısı hazırlanan call-center düzenlemesi Kasım ayı ortasında başlıyor.

Sabah'tan Ercan Baysal'ın haberine göre iletişim merkezi ihalesini Türkiye’de bu alanda hizmet veren deneyimli bir firma aldı.

20 kişiden oluşan çağrı merkezi ekibi tüketicilerin bankalarla ilgili şikayetlerini direkt olarak BDDK’ya iletecek. Tüketici İlişkileri Dairesi ise 10 kişilik ekiple şikayetleri sonuçlandıracak. Her yıl 3.3 milyondan fazla kişinin şikayet ettiği bankalar için şikayet raporları düzenlenecek. Raporlar doğrultusunda tüketicinin şikayeti çözüme kavuşurken, vatandaşı mağdur eden bankalara ise cezai yaptırım uygulanacak.

Küstüm Çiçeği (Mimosa Pudica)


Mimosa Pudica

MİMOZA (Diğer adları: Küstüm otu, Dokunma bana)

Küstüm otugiller familyasının örnek bitkilerindendir. Mimosa cinsi bitkilerin çoğunluğunun Amerika anakarasının tropikal bölgelerinde yetişen 300 dolayında türü bulunmaktadır. Bunlardan özellikle ilginç hareketliliği nedeniyle bahçelerimizde eğlenceli durumlar yaratmak için yetiştirilen Mimosa Pudica bitkisi kısaca Mimoza ya da Küstümotu diye adlandırılır.

Anayurdu Brezilya olan ve 60 cm. kadar boylanabilen bu tür, bir yıllık duyarlı otsu bitkidir. Dikine uzayan sürgünleri, bu sürgünlerin üzerinde yer alan ve eğreltiotlarınınkine benzer pek çok yaprakçıktan oluşan yeşil renkli bileşik yaprakları vardır. Bitkinin yaz aylarında açan pembe ya da lavanta mavisi-beyaz çiçekleri, ipekten yapılmış ponponları andırır.

Fazla dekoratif olmamakla birlikte çiçek bahçelerimizin sınırlarında veya bordürlerde yetiştirilen mimozalara dokunulduğunda bitki hemen oradaki yapraklarını büzerek kapatır. Bir-iki dakika böyle büzülü kaldıktan sonra açılan yaprakların büyüteçle incelendiğinde, o kesimdeki ince tüylerin dokunma sırasında zedelendiği görülür. Bu yüzden bitkinin, o kesime besin göndermediği düşünülmektedir.


Mimoza bitkisi bol güneşli ortamlarda ve süzek (suyu iyi akıntılı) olmak koşuluyla her tipteki toprakta iyi gelişir. Tohumuyla üretilen bitkinin tohumları, ilkbahardaki son donlardan 1012 hafta kadar önce kapalı mekânlarda, 7,5 cm. derinlikteki tüplerde turba (yer kömürü) karıştırılmış toprağa ekilir. Burada gelişen fideleri havalar ve toprak ısındığında tüpteki toprağıyla birlikte bahçede hazırlanan ocaklara (çukurlara) 30'ar cm. aralıklarla şaşırtılarak dikilir. Bu şaşırtma sonucu birkaç günlük şok geçirme dönemi yaşayan bitki, daha sonra kendini toparlar ve yeni yerinde gelişmeye başlar.


Elektrik faturalarındaki 'Kayıp Kaçak Bedeli' geri alınabilecek mi?


Dürüst vatandaşın adeta cezalandırıldığı kayıp kaçak ödeme zorbalığına Yargıtay'dan yanıt geldi. Yargıtay “kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinin yansıtmasının” hukuka uygun olmadığını belirtti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kendisine gelen faturada yer alan kayıp kaçak bedeline itiraz eden bir şirketin açtığı davada, “Elektrik enerjisinin nakil esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin (kaçak) kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek, hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır” değerlendirmesi yaptı.

Sivas’ta iş yapan bir özel firma, ÇEDAŞ’ın kendisine gönderdiği elektrik faturalarına yansıtılan haksız ve hukuka aykırı olarak yer alan “kayıp- kaçak bedeli” ve “sayaç okuma” bedelinin iptali için Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Yerel mahkeme, faturalara yansıtılan bedelin yasal düzenlenmelere aykırı bir yönü bulunmadığına işaret ederek, açılan davayı reddetti.

22 Ekim 2014 Çarşamba

Ülker Çamlıca gazozda böcek çıktı

ülker çamlıca portakal gazoz şikayeti

Şanlıurfa Siverek'te yaşayan Ramazan Gümüştaş aldığı Çamlıca gazozda böcek çıktığını görünce şikayetini bize bildirdi. Tüketici sağlığını hiçe sayan bu tutumundan dolayı Ülker firmasını kınıyoruz. Konu ile ilgili bir açıklama yapacaklarını umuyoruz.

Ülker Çamlıca Gazoz'dan çıkan böcek videosuDünyanın en büyük yumurtasının içinden ne çıktı?


Bu kocaman yumurtanın içinden ne çıktığına inanamayacaksınız. Dünyanın en büyük yumurtası olduğu düşünülen bu devasa yumurtanın içinden çıkan sürpriz sizi de çok şaşırtacak. 21 Ekim 2014 Salı

Dyson’dan bakterileri yüzde 99 oranında öldüren nem cihazı


Ürettiği yenilikçi akıllı ev aletleriyle adından söz ettiren Dyson, yine oldukça şık ve kullanışlı bir ürüne imza attı. Pervanesiz vantilatörü ve dahi süpürgesinden sonra şirket şimdi de hava nemlendirme cihazı geliştirdi.

Ultraviole ışınları kullanarak odadaki havayı temizleyen ve nemlendiren cihazın aynı zamanda bakterileri de yüzde 99 oranında öldürdüğü söyleniyor. Polikarbon kullanılarak üretilen Dyson nemlendirici, su haznesine koyulan 3 litre suyla 18 saat kullanım ömrü vadediyor. Cihaz ayrıca uzaktan kumanda edilebilme ve zaman ayarlı otomatik kapanma özelliklerine sahip. Şirket, seri üretime geçmeden önce 643 adet prototip ürettiğini ve nemlendirme cihazları için yaklaşık 60 milyon dolar harcadığını belirtiyor. 2015 yılında öncelikli olarak Japonya’da sunulacak olan Dyson nemlendirme cihazının diğer ülkelere ne zaman ve nasıl bir fiyat etiketiyle geleceği henüz bilinmiyor.

Kadınlara çift maaş


Eşini veya babasını kaybetmiş kadınlar devletten maaş alıyor. Hatta bazı durumlarda çift maaş imkanı var.

Devlet, sosyal güvencesi olan eşini kaybetmiş kadınlara veya ana-babasını kaybetmiş çocuklara maaş ödemesi yapıyor. Bazı durumlarda kadınlara çift maaş alma imkanı doğuyor. İşte formülleri: Eşi vefat eden kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Kadın çalışıyor ya da emekli ise hem kendi ücretin hem de kocasının maaşını alabiliyor. Böylelikle dul kadının eline çift maaş geçiyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece maaş ödeniyor. Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne-babasından aylık alıyor. Çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor. Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.

KURAL DEĞİŞTİRİLDİ 
Çalışmayan bekar kız çocukları da çift maaş alma imkanına sahip. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğunun ölen anne ve babasından 2 maaş alma imkanı bulunuyor. Kız çocuğu bu maaşlardan yüksek olanın tamamını, diğerinin ise yarısını alıyor. Eşi ve babası vefat etmiş çalışmayan kadınların da çift maaş alma imkanı var. 1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadınlara kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, hem kocadan hem babadan aylık veriliyordu. Ancak 1 Ekim 2008'den sonra hem babadan hem kocadan maaş kalktı. 2012'deki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2012/223 sayılı kararı ile hem babası hem kocası SSK'lı olan bir kadına çift maaş verildi.

İÇTİHAT OLUŞTU 
Kız çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için gelir veya aylık almama şartı 06.08.2003'te SSK mevzuatına girdi. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2011/2938 kararı, bu gerekçeyle her ikisi de SSK'lı olan eş veya babadan birisinin 06.08.2003 öncesi ölmüş olması halinde, SGK'dan çift aylık alınabileceğini ortaya koydu.

DUL MAAŞININ ŞARTI VAR
Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ- Kur'lular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için bin 800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şartı aranıyor. Bundan önceki durumlarda eksik günler doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilmekteydi. Ama şimdi kabul edilmiyor. Fakat bu konuda Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin kararı mevcut. O yüzden dava yoluyla borçlanarak eksik günlerin tamamlanabilme imkanı var. Ancak vatandaşlar bu kuralın değişmesini istiyor.

20 Ekim 2014 Pazartesi

Zayıf piliçleri şişiriyorlar


Şişirilmiş piliç görüntülerinin ardından birçok çiftliğe operasyon yapıldı. Bir amatör kamera tarafından çekilen şişirilmiş piliçler, Avrupalı tüketicileri dehşete düşürdü.

“Zayıf piliçler 10 saniyede nasıl besili piliç yapılır" başlıklı video sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bir piliç üreticisinin çifliğindeki çelimsiz piliçlere özel bir aletle, sıvı mı hava mı olduğu belli olmayan bir şey enjekte ederek şişmanlatması görüntüleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Bu piliçlerin çoğunun Avrupa'daki önemli süper marketlerde tüketiciye sunulduğunu hatırlatan yetkililer, bu olayın yasadışı olduğunun altını çizdiler.

Tüketicilerin süper marketlerden satın aldığı piliçlere dikkat etmesini tavsiye eden uzmanlar, bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çok sayıdaki besi çifliğine operasyon yapıldığına dikkat çekti.

Aşermenin psikolojik olduğu kanıtlandı


Amerikalı bilim adamları gebelikte aşermenin psikolojik olduğu kanıtladı.

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, gebeliğin genellikle ilk 3 ayında görülen bazı yiyeceklere aşırı düşkünlüğün hormonlardan kaynaklanmadığını gösterdi.

Bilim adamları, gebelerin "sosyal olarak daha fazla kabul görmeleri nedeniyle" fetüsün daha fazla kaloriye ihtiyaç duyduğu ya da hormonların değiştiği bahanesiyle çikolata gibi şekerli yiyeceklere sarıldığını belirtti.

"Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlanan araştırmada aşermenin fizyolojik nedenlerden kaynaklanmadığı ve tamamen psikolojik olduğu vurgulandı.

Araştırmaya imza atanlardan Natalia Orloff, aşırı kilo alımını önlemek için gebelere özellikle atıştırma isteğini artıracak çikolata gibi şekerli besinlerden fazla tüketmemeleri uyarısında bulundu.

Usulsüz toplanan sayaç değişim bedelleri vatandaşa iade edilecek


Elektrikte usulsüz sayaç bedeli tahsil edilmesi üzerine EPDK devreye girdi ve bedellerin iade edilmesini sağladı. Kurum elektrik abonelerini 'Faturaya bakın, eğer sayaç değişim bedeli varsa bize bildirin' diye uyardı.

Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin, abonelerden usulsüz sayaç bedeli tahsilatı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) döndü. EPDK'nın uyarısı üzerine dağıtım şirketleri, 'sayaç bedeli' adı altında tahsil ettikleri paraları aboneler iade etti.

Elektrik sektöründe yapılan bir mevzuat değişikliği ile Nisan 2013'ten itibaren sayaçların mülkiyeti aboneden, dağıtım şirketlerine geçti. Bu tarihten itibaren dağıtım şirketlerinin, değişim kapsamında aboneden sayaç bedeli ya da başka bir adla para tahsilatı yasaklandı.

18 Ekim 2014 Cumartesi

Sağlık Bakanlığı nerede olduğunuzu SMS ile bilgilendiriyor

‪Ambulansın yaralıya veya hastaya hızlıca ulaşması için, bulunulan yer bilinmiyorsa ve ‎adres‬ sorabilecek kimse de yoksa tüm cep telefonlarından mesaj yazma bölümüne NEREDEYIM yazıp tüm operatörlerden 7777 numarasına mesaj gönderildiğinde, cep telefonunuza yer ve koordinatlar hakkında bilgi gelecektir. Böylece ‪‎112 yi‬ arandığınızda ambulansın yaralıya ulaşması hızlanacaktır.


Yeni Volkswagen Passat 2015 ve fiyatları


Yeni jenerasyon 2015 model Volkswagen Passat Türkiye fiyatları belli oldu. Dünya tanıtımı Paris Otomobil Fuarı 2014’te gerçekleştirilen ve Türkiye’de Kasım ayı sonunda satışa sunulacak olan D segmentinin lideri Passat, yeni jenerasyonunda aşağıdaki fiyatlarla satışa çıkacak.


Aralık ayında 1.6 TDI versiyonu Türkiye yollarına çıkacak olan otomobilin 1.4 TSI DSG versiyonu için 2015 yılını beklemek gerekecek.


Volkswagen’in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, yeni 2015 Passat modeliyle 2015 yılında segmentten (D segmenti sedan) yüzde 33 pay almayı hedefliyor.


Yeni Passat’ta 1.4 TSI 125 HP BMT, 1.4 TSI 150 HP BMT ACT, 1.6 TDI 120 HP BMT, 2.0 TDI 150 HP BMT ve 2.0 TDI 190 HP BMT motor seçenekleri bulunuyor.


Trendline, Comfortline ve Highline donanım seviyeleri bulunan 2015 model yeni Passat’ta manuel ve DSG şanzıman seçeneklerine yer veriliyor.Şimdi sizlere yeni Volkswagen Passat 2015 Türkiye fiyatlarını sunuyoruz. Bu fiyatlar hem sedan hem de variant (station) gövde seçenekleri için geçerli.
Yeni Volkswagen Passat 2015 Türkiye fiyat listesi:

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP BMT Trendline Manuel: 69.900 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP BMT Trendline DSG: 82.900 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP BMT Comfortline Manuel: 80.600 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP BMT Comfortline DSG: 93.600 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP BMT Highline Manuel: 94.800 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 125 HP BMT Highline DSG: 107.800 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 HP BMT ACT Trendline Manuel: 77.700 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 HP BMT ACT Comfortline Manuel: 88.400 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 HP BMT ACT Comfortline DSG: 101.400 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 HP BMT ACT Highline Manuel: 102.600 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 HP BMT ACT Highline DSG: 115.600 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 HP BMT Trendline Manuel: 85.900 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 HP BMT Trendline DSG: 98.900 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 HP BMT Comfortline Manuel: 96.600 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 HP BMT Comfortline DSG: 109.600 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 HP BMT Highline Manuel: 110.800 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 HP BMT Highline DSG: 123.800 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 2.0 TDI 150 HP BMT Comfortline DSG: 138.800 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 2.0 TDI 150 HP BMT Highline DSG: 153.000 TL

Yeni 2015 Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 HP BMT Highline DSG: 165.000 TL
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...