29 Kasım 2012 Perşembe

Zayıflama ve sigarayı bıraktırma ürünlerine yanıltıcı ve aldatıcı reklam nedeniyle ceza verildi


ZAYIFLAMA İLAÇLARINA CEZA YAĞDI!

Reklam Kurulu, ''zayıflama'' ve ''sigarayı bıraktırma'' ürünlerine yanıltıcı ve aldatıcı reklam nedeniyle binlerce liralık ceza verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın yakın takibe aldığı zayıflama ilaçları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun da denetimine takıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, A Kalite Pazarlama-İsmail Çetin tarafından satışı yapılan ''Clavis'' markalı ürünlere (Panax, Reishi, E1, K1, Romaflex, Varitex, Romadur, Glabra, D1, K3, Cemre Ab-ı Hayat, K5, Bioforza) ilişkin broşürde yer alan reklam ve tanıtımlarla ilgili şikayeti de karara bağladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ''Himalaya Tuzu'' ile ilgili bazı internet reklamları üzerinde yaptığı incelemede tüketicilerin yanıltıldığına karar verdi.

Kurul, ''Antakya Dağ Biberi'' isimli ürünle ilgili de reklam veren Korpa Medikal İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketine 81 bin 554 lira para cezası uyguladı ve söz konusu reklamların kaldırılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tüketici Kanunu Taslağı görüşe açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı’nı kamuoyunun görüşüne açtı.


Bakanlık, taslakla ilgili görüşlerin değerlendirilmesi, taslağa nihai şeklinin verilmesi ve ikincil mevzuatın hazırlanması amacıya bu konuda özel ihtisas komisyonu da kurdu. Bu komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından tasarı, TBMM’ye sevk edilmek üzere Başbakanlığa gönderilecek. Yasa tasarısı taslağında bankacılık sözleşmelerinden alınamayacak ücretler başta olmak üzere tüketici kredileri, konut finansmanı sözleşmeleri ve finansal hizmetlerin mesafeli satışları gibi bankacılıkla ilgili hükümler yer alıyor.

Taslakta ön plana çıkan bir diğer konu da 'maketten satış' olarak adlandırılan ön ödemeli konut satışlarına ilişkin düzenlemeler. Tasarıdaki bir başka yenilik, garanti belgesi uygulamasının kaldırılması, bunun yerine tüketicilerin kanundan kaynaklanan haklarının yazıldığı 'Tüketici Hakları Belgesi'nin verilmesinin mecburi olması.

Taslağa göre, bankacılık sözleşmelerinde ise hiçbir suretle tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya ücreti, ipotek fek ücreti gibi isimler altında herhangi bir bedel alınamayacak.

Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde, bu hüküm müteşebbisin aleyhine ve tüketicinin lehine yorumlanacak.Sorumluluk


Hatalı üretilen bir ürünün, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir malın zarar görmesine sebep olması halinde, bu ürünün üreticisi, doğan zarardan kusuru aranmaksızın sorumlu tutulacak. Mala gelen zararlarda, ancak hatalı ürün dışındaki bir malın zarar görmesi ve bu malın zarar görenin kişisel kullanımına veya tüketimine mahsus bir mal olması halinde tazminat borcu doğacak. İmalatçının sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin üründeki hatayı, uğradığı zararı ve hata ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi zorunlu olacak.

Tüketici kredisi sözleşmeleri

Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciyi bilgilendirmesi zorunlu olacak. Tüketici kredisi sözleşmesi bu bilgilendirmenin yapılmasından en az bir gün sonra kurulabilecek.

Tüketici kredisi sözleşmesinde, sözleşmesel faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılacak. Efektif faiz oranı olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak sözleşmesel faiz oranı, efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenecek.

Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak.

Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hallerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi gecikme olmadan ve en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra 30 gün içinde ödemekle yükümlü olacak.

Belirli süreli kredi sözleşmesi şartları, değişken faiz oranları saklı kalmak üzere, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

Kredili mevduat hesabına ilişkin sözleşmeler ile kredi kartı sözleşmeleri gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin, yürürlüğe girmeden önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya diğer bir kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olacak.

Tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde sözleşmede başlangıçta belirlenen oran değiştirilemeyecek.

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, kredi borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Bu hallerde, kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak.

Kredinin erken ödenmesinin sözleşmesel faiz oranının sabit olduğu bir dönem içinde gerçekleşmesi koşuluyla kredi veren tazminat talep edebilecek.

Ödemelerin kambiyo taahhüdünde bulunmak suretiyle yapılması ve teminat altına alınması yasak olacak.

Tüketici kredisinin verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacak. Zorunlu sigortalarda veya tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin olarak hesap açılması durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin ödenmesi ile kapanacak.

Konut finansmanı sözleşmeleri

Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye teklif ettikleri konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorunda olacak.

Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüte düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az 10’da 1’ini oluşturan ve birbirini izleyen en az 2 taksiti veya en az 4’te 1’ini oluşturan bir taksiti ya da en son taksiti ödemede temerrüte düşmesi halinde kullanılabilecek.

Ödemelerin kambiyo taahhüdünde bulunmak suretiyle yapılması ve teminat altına alınması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden kambiyo senedi alınacak olursa, tüketici her zaman bu kambiyo senedini müteşebbisten geri isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, müteşebbis kambiyo senedinin devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek.

Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak.

İmalatçı ve ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri tüketiciye yönelik malları için tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, içeriği belirlenen bir tüketici hakları belgesi düzenlemek zorunda olacak.

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/tuketici-kanunu-taslagi-goruse-acildi/ekonomi/ekonomidetay/28.11.2012/1634243/default.htm

Kiğılı gönderdiği mesajlarla tüketiciyi yanıltıyor

Merhabalar Adım Cevat Ü., Ankara ilinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında Başpolis memuru olarak görev yapmaktayım.

28.11.2012  tarihinde saat 10:14'de 0 507 237 ** ** numaralı cep telefonuma Kiğılı'dan "KİĞILI bugün çok ŞANSLI. Tüm ürünlerde %50 İNDİRİM sadece bugün geçerli, sezon fiyatları üzerinden büyük indirim fırsatını kaçırmayın" diyerek bir mesaj geldi. Aynı mesajın geldiği bir kaç arkadaşımla birlikte Ankara Kızılay Meşrutiyet caddesi üzerinde bulunan KİĞILI mağazasına gittik, mağazada herhangi bir indirim ya da kampanya uyarısı yoktu, sadece mesajları sorduk evet bugüne has indirim var denildi. Daha sonra bizler ihtiyacımız olan kemer ve ayakkabı reyonunu dolaştık bir kaç ürün beğendik, ancak bu esnada mağaza yetkilileri hiç bir uyarı olmamasına rağmen (varsa böyle bir şey müşteri uyarılabilirdi) indirimin sadece kampanyalı ürünlerde olduğunu, ayakkabı, kemer, pantolon vs bir çok üründe indirim olmadığını söylediler. Ürünler elimizde kaldı adeta ve kendimizi bedava mal almaya gelen, yardıma muhtaç insanlar gibi hissettik. Bizler ve orada bulunan diğer müşteriler gelen mesajları gösterip bakın tüm ürünler ibaresinin olduğunu, oysa siz bize sadece kampanyalı ürünler olduğunu söylüyorsunuz dedik. Elbette ki bizler haklıydık. Oysa özellikle ben kos kocaman KİĞILI firmasının bu tür laf cambazlığına ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Bizlere yaşattığı mutsuz bir gün oldu. Bizleri artık müşteri olarak ne gözle gördüklerini bilmiyorum ama kendi adıma söyleyim bizleri aptal yerine koydukları için kendilerini kınıyor ve durumun tarafınızca incelenmesinin uygun olacağını ve neticeden de tarafıma bilgi verme nezaketinde bulunacağınızı umut ediyor iyi günler diliyorum.

28 Kasım 2012 Çarşamba

Darty şikayeti

Oğluma doğum günü hediyesi olarak Darty web mağazasından 03.11.2012 tarihinde teşhir ürünü olan Philips MCD122 Müzik setini web mağazasından kredi kartımla aldım. Hemen ödemenizin onayı alınmıştır siparişiniz hazırlanıyor diye sayfada 64552 sevkiyat nosu bile çıkmasına rağmen ve müşteri temsilcisiyle 06.11.2012 tarihinde ürünle ilgili konuşmamda çok yoğun olduklarını bir kaç gün içinde ürünü teslim edeceklerini söylediler. Bu gün 08.11.2012 tarihli Darty siparişimi ürünün stokta kalmadığını gerekçe göstererek paramı kredi kartıma iade etmiştir. Bu şaka gibi olayı Darty web sitesi üzerinden alışveriş yapacak olan arkadaşlarla paylaşmak istedim.

Daha sonra 17.11.2012 tarihinde Darty'nin web mağasından teşhir ürünü olan Philips MCD122/12 müzik setini kredi kartım aracılığıyla 149 TL ödeyerek aldım. Ben aldığım zaman aynı üründen web sayfalarında 4 adet kadar vardı iki gün sonra aynı ürünün fiyatı 119 TL'ye düştü. Bunu da önemsemedim. 23.11.2012 tarihinde ürünü göndermişler fakat gelen ürün PHILIPS MCM233/12 modeli ve web sayfasındaki güncel fiyatı 119 TL. Kaç gündür bu ürünü beklemekteyim! Defalarca telefon görüşmesi yaptım ve söz konusu ürünün stokta olduğu söylendi. Daha sonra gelen ürün, benim sipariş verdiğim ürün değil ve teşhir ürünü olarak gönderdikleri üründe bir çok çizik var, adeta yerde sürüklemişler! Bu durum karşısında müşteri temsilcisini aradığımda "lütfen dilekçeyle beraber ürünü iade edin, ürününün para iadesi ürün bize geldikten sonra kartınıza yapılacaktır" dediler. Darty'den alışveriş yapmaktan hiç memnun kalmadım. Saygılarımla.

Hakan Dereli

Bu Şubeye Giren Kazanıyor

Gananti Bankası
Geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlayan Erkin Koray’lı Garanti reklamlarını görmüşsünüzdür. Hani Erkin Baba’nın bateristine “Madem telefon cebinde olma şaşkın, Garanti Cep Şubesi’ni kullan şaşkın.” dediği. Reklam Erkin Baba’nın efsanevi şarkısı “Şaşkın”ı hatırlatmasının yanı sıra tüm bankacılık işlemlerini Garanti Cep Şubesi’nden kolayca yapabileceğimizi söylüyor. İlk olarak 2007 yılında wap.garanti.com.tr ile hizmete giren Garanti Cep Şubesi’nin bugün iPhone, iPad ya da Anroid telefonlara özel geliştirilen uygulamaları ile pek çok platforma özel hizmet sunuyor. Mesela alışveriş sırasında kredi kartına para yatırmak gerekiyor, hemen Garanti Cep Şubesi’ne giriyorsunuz, anında işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Garanti Cep Şubesi’ni kullanırken bağlantı ücreti ödemiyorsunuz. Hatta Cep Şubesi’nden işlem yapmak da ücretsiz. Cep Şubesi’ni telefonunuza ücretsiz indirmek için CEPSUBESI yazıp 3342’ye mesaj atmanız yeterli. Gelen link’e tıkladığınızda uygulama iniyor ve Cep Şubesi’ni kullanmaya başlıyorsunuz. Bununla birlikte 30 Kasım’a kadar Garanti Cep Şubesi’ne girenler 20 iPhone, 20 iPad ve 20 Samsung Galaxy S III’ten birini de kazanma şansını yakalıyor.

Detaylı bilgilerle birlikte yorumlar #mademtelefoncebinde hashtag’inde ve www.garanti.com.tr’de.


Bir bumads advertorial içeriğidir.

26 Kasım 2012 Pazartesi

Samsung Galaxy S4 geliyor!


Elektronik devi Samsung'un 2013 yılına da hızlı bir giriş yapması bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre şirketin Şubat 2013'de Barcelona'da düzenlenecek olan GSM zirvesinde Galaxy Note 2'nin ardından Galaxy S4'ün tanıtımını yapması bekleniyor. Galaxy S4'ün 13 megapiksel kameraya sahip olması bekleniyor.


Teknolojinin hızına yetişmek her geçen gün zorlaşıyor. Samsung’un Galaxy S IV’ü doğrulamasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, şimdi de Shiftdelete'in haberine göre cihazın önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek CES 2013’te sahneleneceği dile getiriliyor. Peki, 8-11 Ocak 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan CES 2013’te Galaxy S4’ü görenler neyle karşılaşacak?Koreli kaynaklar, yeni telefonun 4,99 inç Full HD Super AMOLED ekran kullanacağını; bu ekranın oldukça ince, düşük enerji tüketimli, yüksek kontrast ve yenileme oranına sahip olacağını öne sürüyor. 441 ppi piksel yoğunluğu ile insan gözünün çözünürlüğüne (477 ppi) oldukça yaklaşacağı söylenen Samsung Galaxy S4’ün diğer tahmini özellikleri ise şu şekilde:

  • Adonis Exynos 5400 Serisi Yonga
  • 2 GHz Cortex-A15 işlemci
  • 4,99 inç ekran
  • 2500 mAh pil
  • Android 4.2/x
  • Bluetooth, NFC, Wi-Fi
  • microUSB
  • 8 mm’den ince
  • Yaklaşık 125 gram

25 Kasım 2012 Pazar

Avea'dan satın alınan ancak kullanılamayan yurtdışı paketi şikayeti

13/11/2012 tarihinde yurt dışında kullanılmak üzere Avea bayisinden aldığım yurtdışı paketini Avea bayisindeki görevli kişiye, Avea müşteri hizmetlerini aratarak cep telefonuma yüklettim. Yani telefonumun yurtdışına açılma ve yurt dışı konuşma paketinin cep telefonuma yüklenmesi işlemini Avea bayisindeki görevli kişi gerçekleştirdi. Bana müşteri hizmetlerindeki görevli kişinin yönlendirmesiyle telefonuma yüklemenin yapıldığı söylendi. 14/11/2012 tarihinde yurtdışına çıktım. Yurtdışında telefonumdan Türkiye'yi arayamadığım gibi, karşı tarafta beni arayamadı. 5 gün boyunca ben sevdiklerimle iletişim kuramadım. Bu zor durumu arkadaşlarımın cep telefonundaki servis sağlayıcı Turkcell'i kullanarak gidermeye çalıştım. Ben paramla rezil oldum. Bu durumun giderilmesini telefon hattıma yüklettiğim paket ücretinin telefonuma ya da tarafıma iletilmesi için gereğinin yapılmasını talep etmekteyim. Şikayetimi Facebook ve Twitter paylaşacağımı tarafınıza bildiririm. Yurtdışı paket ücretinin en geç 2 gün içinde tarafıma iletilmesini talep etmekteyim. İyi çalışmalar dilerim.

Neslihan Türker

24 Kasım 2012 Cumartesi

iPhone için sanal klavye geliştirildi


İsviçreli bir tasarımcı, iPhone'un hareket sensörlerini kullanarak masa gibi farklı bir yüzeydeki sanal klavye üzerinden yazmaya izin veriyor.

Vibrative Virtual Keyboard, masanın üzerine dokunduğunuzda hangi "tuşa" bastığınızı telefonun ivmeölçeri yoluyla algılıyor. Florian Kräutli tarafından geliştirilen sistem, kusursuz çalışmasa da bir miktar eğitimle yüzde 80 doğruluk seviyesine yükselebiliyor. Kräutli, herhangi ek bir donanım gerektirmeyen sistemini şöyle açıklıyor:"Akıllı cepler gibi dokunmatik ekranlı cihazlar, mekanik klavyelere rakip olacak bir metin giriş yöntemine sahip değiller. Vibrative Virtual Keyboard, akıllı cep kullanıcılarının küçük klavyelerde uzun e-postalar veya notlar yazarken yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlıyor."

Sistemi kullanırken tuşlara biraz "sert" basmanız gerekiyor. Kräutli, iPhone'un ivmeölçerinde yapılacak bir geliştirmenin bu zorunluluğu ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

Kaynak: Chip

Turkcell numarasını taşıyan müşterisine vaadettiği telefonu vermiyor

0534 834 38 ** nolu Turkcell pilot numarama ait 7 hattımızla Mart 2012 de Vodafone’dan Turkcell’e geçtiğimizde T20 telefon cihazı verilecek diye sözleşme yapıldı. Nisan 2012 de 4 defa, Mayıs 2012 de 8 defa aramama rağmen elimizde cihaz yok diye beklettiler. Sonra Haziran'da T20 cihazımız elimizde mevcut değil Nokia E6 cihazı teklifi sundular. Kabul ettim. İki ay da bu şekilde beklettiler. Sonra Nokia E6 cihazı da elimizde yok Blackberry Curve verelim dediler. Bu olayın üzerine dedim ki bana bir cihaz verinde hangisi olursa olsun yeter ki gönderin dedim. Bu sefer de cihaz ulaşmadığı gibi istemediği halde telefon faturama internet ücreti ilave edip internet paketi tanımladılar. 10 ay geçmesine rağmen halen bana telefon verilmedi.  Son aramamda kesin olarak cihazın bana ulaşıp ulaşmayacağının bilgisini istediğimde bana tamam cihaz verelim ama yeniden taahhütlü sözleşme yapalım dediler. Yapılan önceki sözleşmeyi ve verilen taahhüt kapsamında ödediğim faturaların ne olacağını sorduğumda bana geriye dönük işlem yapılamayacağını söylediler. Birkaç gün sonra numara taşıma kararımızı bildirmek amacıyla müşteri temsilcinizle görüştüğümde taahhütlü sözleşmeniz var yapılan indirimlerin bedelinin sözleşmenin fesh edilmesi halinde ödeneceği bilgisini verdiler. Bu durumda anlaşılacağı üzere sözleşmenin geçerliliği halen devam etmektedir. Bu yapılan sözleşmede cihaz verileceği açık ve net bir şekilde belirtilmesine rağmen neden bu cihaz verilmiyor? Bizim şirket mağdur oldu, başka şirketler de vaatlere kanmasınlar diye yazdım teşekkürler.

Durmuş K.

23 Kasım 2012 Cuma

Turkcell Superonline şikayeti


51725808 müşteri numaralı Turkcell Superonline kullanıcısıyım. Kullanmış olduğum internet bağlantısını taşınma sebebi ile 23.10.2012 tarihinde naklini gerçekleştirmek için Turkcell Superonline müşteri temsilcisi ile görüştüm. Görüşme neticesi sonucunda 6 iş günü içerisinde nakil işleminin sağlanacağına dair bilgilendirildim. Fakat tarafıma bildirilen sürede herhangi bir nakil işlemi gerçekleştirilmemiştir. Belirttikleri süre tamamlandıktan sonra bilgi almak için çağrı merkezini tekrar aradım. Bu görüşmede 48 saat içerisinde işlemin gerçekleştirileceğini bildirdiler. Fakat  belirtilen sürede herhangi bir işlem yine gerçekleştirilmedi.Tekrar aradım. İşleminiz devam etmekte sizi mutlaka bilgilendireceğiz ibaresinde bulundular. Fakat yine beni bilgilendirmediler. Bu kadar ilgili davranmama rağmen işlemimin üzerinde durmadılar. Beni mağdur durumda bıraktılar. Ve yine aradım; aramamın sonucunda beni mağdur durumda bıraktıklarını müşteri temsilcisine bildirdim. Kullanmadığım faturama itiraz ettim. Bunun üzerine yine 72 saat içerisinde bana döneceklerini söylediler. Ama bilgilendirmede bulunmadılar.

Bu durum rutine bağlandı. 18.11.2012 tarihinde tekrar telefon görüşmesinde bulundum. Görüşme sırasında birçok kez aramada bulunmama rağmen şikayetimi ilk kez belirtiyormuşum gibi davrandılar. Bende yaşadığım sıkıntılardan dolayı internet bağlantımı kapatmak istediğimi belirttim. Bunun üzerine internet paketimin 24 ay taahhütlü olması, kapattırma sebebim Turkcell Superonline ilgisizliği olmasına rağmen benden kapattırma ücreti olarak 150.00 TL taahhüt bedeli, ayrıca itiraz etmiş olduğum (kullanmadığım) fatura ve ayın 18’inden önceki tüm faturalarımın yatırılması istendi. Ayrıca vermiş oldukları modemi teslim etmek şartıyla kapatacaklarını söylediler. 

Sibel S.

Apple hatalı anakartı değiştirmiyor


Merhaba. Ben size Apple'ı, Türkiye distribütörü Bilkom'u ve Lydia yetkili satıcısını şikayet etmek istiyorum. Aşağıda Bilkom ve Lydia'ya attığım mail'i gönderiyorum. Aynı şekilde Apple Amerika'ya da İngilizce attım ama bana hiçbirisi dönmedi. Sadece Lydia ile telefonda ve yüz yüze görüştüm. Ama sonuç yok tabii ki. İlginize teşekkür ederim inşallah bir sonuç alabiliriz.

Benim sorunum 20.08.2008 tarihinde aldığım W88191UYYK0 seri numaralı bilgisayarımla ilgili. 02.11.2012 tarihinde bilgisayarımı Ataşehir Lydia servise ısınma problemi yüzünden bıraktım. Bundan önce de her yıl en az bir kez de mağazalarına gidip bilgisayarımın çok ısındığını söylediğim halde bana normal olduğunu söyleyip her zaman geri gönderdiler. GPU ve CPU 80 santigrat dereceleri görüyordu ve en sonunda servise bıraktım. Servis de bana CPU üzerindeki termal jelin değişmesi gerektiğini ve içinin de temizlenmesi gerektiğini bildirdi. Kabul edip 140 TL ödedim. Aldıktan bir gün sonra bilgisayarım aniden kapandı ve bir daha da açılmadı. Ben servise sağlam verdiğim cihazı geriye bozuk olarak alıyorum hem de (ikinci verişimde yani kapanınca yine aynı yere götürdüm.) anakart arızası olarak. Tabii ki orada teslim alırken cihaz sağlam teslim edilmiştir diye kağıt imzalatıyorlar. Evet cihazı çalıştırdım açıldı ve kapattım. Hiç kimse ayrıntılı bir inceleme yapamaz. 

Ondan sonraki süreçte yetkililerle görüştüm Lydia'dan. Telefonda görüştüğüm yetkililerden Cüneyt Bey bana demek ki 3 gün geç getirseniz sizde bozulacakmış dedi. Bu kadar mı rastlantı olur? Aynı şekilde Lydia'nın sanırım sahibi olan Müslüm Deniz ile de görüştüm ama bunun kendisi tarafından da inanılmaz bir şanssızlık olduğunu söyledi kendisi. (Yani böyle denk gelmesinin bir anda.) Bana yenisinin 700 amerikan doları artı KDV civarında olduğunu söylediler. Servisin bozduğu cihazıma ben para ödemek istemiyorum. Aynı zamanda servisteki cihazımla ilgilenen kişilerden Metin Bey Macbookların 2008 yılında çıkardığı bu modellerin ana kart arızası yaptığını yani bunun kronik olduğunu ve 3-4 yıl boyunca bunu bedelsiz değiştirdiğini söyledi. Bu cihaz 24 ay garantili. 25. ayında garantisi bittikten sonra olsaydı Apple bedelsiz yapacaktı da şimdi mi karşılamıyor? Bana Müslüm Bey telefonda Apple'a göre ürün ekonomik ömrünü doldurduğu için bir daha karşılamıyor dedi. Bu Apple'a göre doldurabilir ama bana göre doldurmuyor. Apple bana yeni mal aldırtmaya çalışıyor. Hatta Müslüm Bey'in kendisi hala 2006 yılındaki modelini kullandığını söyledi. Düşünün o kadar iyi makinalar ki ben de hala hiçbir şekilde yeni bir bilgisayara ihtiyaç duymuyorum. Dünya para döktüğüm üründen aldığım karşılığa bakın lütfen. Ben bunu kabul etmem. Ben tabi ki bunun neden kaynaklandığını bilemem servis mi yaptı yoksa gerçekten böyle bir sorun en başından beri Apple yüzünden miydi? Ama Apple'ın şu anda bunu bedelsiz değiştirmediğini söylediler. Yazışmışlar ama geriye ret cevabı almışlar. Ben bedel ödemek istemiyorum. İşim gereği bana bilgisayar lazım Suadiye'de Profiterol'cüyüz. İşimiz Yemeksepeti ile ve hergün zarara uğruyorum. Bilgisayarsızım ve mağdurum. Uğraşmak istemiyorum ama gerekirse uğraşırım. Biz Apple'ın çok iyi müşterisiyizdir. Toplumun büyük kesimine göre ise enayisiyiz. Ama ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Birşeyi almış olmak için almayıp paramı biriktirip iyisini alırım ama düştüğümüz duruma bakın. Şu an için yeni birşey alacak gücüm yok. Yeni iş açtım ve dünya kadar borcum var. Cihazımın servis kağıtları herşey elimde var zaten, faturasını da olası bir tüketici mahkemesi durumu için Lydia'dan istedim. Göndermek zorundalar zaten. Maliye'ye şikayetle göndertilebilir. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Canberk Y.

CNC Telekomünikasyon Şikayeti


03/10/2012 tarihinde telefonla tanıtımını yaptıklarını elektrik tasarruf cihazı için üç ay denememi, sonrasında kredi kartından 10 taksitle ödeyeceğim söylendi ancak kredi kartımdan ürün bedelinin tamamı olan 199 TL'yi hemen çekmişler.
Ürünün elime ulaştığı anda açmadan kendilerine iade ettim ve para iademi istedim. Ancak öncelikle istediğim yere başvurmamı söylediler. Birkaç gün sonra 15 Kasım 2012'de paramın yatırılacağını söylediler. Ancak iade yapılmadığı gibi maillerime de cevap alamıyorum.

Tüketici hakem heyetine de şikayette bulundum. Bu firmadan şikayetçiyim.

Yeşim G.


Şikayet Edilen Firma: CNC TELEKOMİNİKASYON PAZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Şikayet Edilen Ürün: Elektrik Tasarruf Cihazı

Benzer Şikayetler:
CNC Telekomünikasyon elektrik tasarruf cihazı şikayeti

21 Kasım 2012 Çarşamba

Turkcell'in kaliteli hizmetleri pes dedirtti!


Turkcell'le ilgili 17 Kasım 2012 de yaşadığım olayların ardı arkası kesilmiyor. Eşimin adına kayıtlı olup Avukatlar Kulübü tarifesinden yararlanmakta olduğum paketi Kamu paketine geçirmek maksadı ile İstanbul Kadıköy'deki Kuyubaşı Turkcell'e gittik. Önce telefon numarasının adıma geçirilmesi gerekiyordu. Ancak eşimin ve benim telefon numaralarımızın kaydını bir türlü bulamadılar. İsim, TC kimlik numaramızı ve telefon numaralarımızı girerek kayıt nasıl bulunmaz, anlamış değilim. Dakikalar süren ısrarımızdan sonra Turkcell'de gerekli yere telefon ederek sonunda kaydımız bulunabildi. Bu sefer adıma kayıtlı bir fatura istediler. Yanımda yoktu ve rahatsızlığımı belirttiğim halde geçmiş olsun eve gidip getirin dediler. Tam çıkarken internetten e-postama gelen faturaları kullanıp orada bu sorunu çözebileceğimizi söyledim. PC başına geçip faturayı açtım onu da basamadılar. Sonunda kendim bastım. İşlemin ücreti 60 TL istedikleri yetmezmiş gibi ödenmemiş fatura borcunuz var dediler. Eşimin otomatik ödeme talimatı olmasına rağmen burada ödeyelim dedik. Alırız ama bugün işlemi yapamayız dediler. Ancak yarın olabilir dediler. Yarın açık mısınız diye sorunca, hayır dediler. Bu şekilde 1 saatte hiçbir şey yapamadan ayrıldık Kuyubaşı Turkcell'den. "Biz size hizmet etmeye çalışıyoruz" diyorlar! Nasıl bir hizmetse?

Daha sonra Kalamış Turkcell'e gittik, işimizi yarım saatte halletti. Ayrıca 60 TL denen ücretin 37 TL olduğunu öğrendik. Bu sefer internet paketim de iptal olmuş. Akşam üzeri e-postama bakmıştım 90 kuruş ücret geldi. Önemsemedim ama ondan sonra da hiç cep internet veya e-postamı kullanmadım. Bu sabah internet kullanımınız diye 5 TL geldi. Gece yarısı, sabaha bir karşı mesajla uyandım. Turkcell'den abuk subuk bir mesaj. Sabahın dördünde mesaj mı gönderilir? Dünden beri saçma sapan mesajlar geliyor. Turkcell'in internet sitesine direk olarak şikayet yazamıyorsunuz. Bu kadar bilgisiz, insana saygısız, donanımsız personel ve müşteri memnuniyetine önem vermeme görmedim. 

Prof. Dr. Gülay Hergenç

Samsung i8190 Galaxy S3 Mini Özellikleri

Tasarım
GALAXY SIII mini, GALAXY SIII’ün minimal ve doğadan ilham alınan organik tasarımına benzer. İnsan odaklı yapısı gelişmiş kullanılabilirlik ile ergonomik ve konforlu bir deneyim sunar. Konforlu bir biçimde kavranması, zarif kavisleri doğal bir his ve tasarım sunar.


4,0” Super AMOLED Ekran
Biz buna gerçekliği görmek diyoruz. Kusursuz 4,0 inç Super AMOLED ekran, multimedya ve Web içeriğini harika renklerde ve netlikte görüntülemenizi sağlayan mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunar.Android Jelly Bean İşletim Sistemi
Android™ 4.1 (Jelly Bean) ile çalışan dünyanın en popüler akıllı telefon işletim sisteminin en yeni sürümü. Jelly Bean, doğru bilgiyi anında sağlayan Google Now™ özellikli yeni Google Search™ deneyimiyle birlikte hızlı, akıcı ve sorunsuz grafiklere sahiptir.


Pop up play
Pop up play, video seyrederken metin mesajları göndermenize olanak tanır. Kompakt olmasına rağmen işleri eşzamanlı yapmanızı sağlar. aynı zamanda webde gezinirken çektiğiniz videoları küçük bir ekranda izleyin.


Direkt arama
Samsung GALAXY SIII mini konuşmayı istediğiniz zamanı bile bilir. Biriyle mesajlaşırken, bunu yapmak yerine aramayı istediğinizde tek yapmanız gereken; telefonunuzu kulağınıza götürdüğünüzde, Direkt arama numarayı sizin için çevirsin. Artık, çağrı kayıtları veya rehber kurcalamaya son. Bırakın, Samsung GALAXY SIII mini işini yapsın, sizi anlasın.


S Voice
Samsung’un gelişmiş doğal dil tanıma yazılımı ile, basit özelleştirilmiş komutlarla telefonun kilidini açmak veya en sevdiğiniz şarkıları çalmak, ses düzeyini açmak ya da kapatmak, programınızı düzenlemek veya kamerayı otomatik olarak açmak ve fotoğraf çekmeye başlamak için sesinizi kullanabilirsiniz. (Desteklenen diller değişiklik gösterebilir.)


Akıllı uyarı
Telefonunuzu elinize aldığınızda, size telefonunuzdan ayrıldığınızdan beri olup bitenleri söylemesi iyi olmaz mıydı? Samsung GALAXY SIII mini ne zaman geri döndüğünüzü bilir ve cevapsız çağrılar ve yeni mesajlar hakkında sizi bilgilendirmek için kısa bir titreşimle sizi uyarır. Ne kadar da düşünceli ama...

Bu harika akıllı telefona buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S3 Mini Teknik Özellikleri

20 Kasım 2012 Salı

Citibank tüketici kredisi şikayeti

10.08.2012 tarihinde Citibank'tan kredi başvurusu yaptım ve onaylandı. Onaylanan rakam aylık ödemesi 250 TL idi. 36 ay taksitlendirilmiş krediyi onayladım ve banka beni arayarak kredimin aylık ödemesinin 250 TL olarak çıktığını söyledi. Ben bu şekilde onayladım krediyi. Daha sonra ilk taksidini ödediğimde gördüm ki krediyi 258 TL olarak onaylamışlar. Ben de 1. taksidi ödedikten sonra krediyi aylık  258 TL olarak komple kapattım. Bankayı arayarak siz bana 250 TL aylık ödemesi olduğunu söylediniz, ben de o şekilde krediye onay verdim ama daha sonra 258 TL kredi taksitimin olduğunu söylediniz. Ben böyle istememiştim sizden dedim. Bana 8 TL her ay fazladan yansıttınız dedim. Ses kaydımın olduğunu, incelenmesini istedim bankadan. Banka bana bir dilekçe yazın gönderin dedi. Ben de defalarca dilekçe yazdım, faks gönderdim. Faks gönderdikten sonra bankayı da aradım ve faksın gelip gelmediğini sordum her seferinde banka evet geldi dedi. Ancak daha sonra tekrar tekrar aradım ve benim gönderdiğim fakslara ulaşamadıklarını söylediler. Ben şu anda mağdurum. Bankadan şikayetçiyim. Sizden yardım talep ediyorum. Evraklarım, makbuzlarım ve de gönderdiğim faksların dokümanı var bende. Sizden isteğim bana yardımcı olmanız.

Saygılarımla
Hüseyin KOCA

Sayın Hüseyin Bey,
Öncelikle konu ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurumu'na (BDDK) şikayette bulunmanızın faydalı olacağını düşünüyoruz. Buradaki örnek dilekçeyi doldurarak, kurumun aşağıdaki adresine posta ile gönderin. Dilekçenizde adınız, soyadınız, imzanız, açık adresiniz, TC kimlik numaranız mutlaka bulunsun. Şikayet dilekçenizi iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz. Dilekçenize bahsettiğiniz elinizde bulunun belgelerin birer nüshasını da (fotokopisi olabilir) ekleyin. Yazılı olarak başvurmanız durumunda şikayetiniz değerlendirmeye alınacak olup, bu başvurunuza 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7. maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Ayrıca Tüketici Mahkemesi'ne başvuruda bulunmanız yararınıza olacaktır. Tüketici Mahkemesi'ne başvurmak için örnek dilekçeyi buradan yükleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz BDDK'nın 0 (212)282 09 73 numaralı telefonundan ayrıntılı bilgi edinmeniz mümkündür.

Tüketici Köşesi 

19 Kasım 2012 Pazartesi

Sağlığa zararlı 8 ürün teşhir edildi


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 'takviye gıda' imal eden şirketleri denetledi. Bu çerçevede sağlığa zararlı bulunan 8 ürün teşhir edildi. Takviye edici gıda üretimi olan 135 işletmede 357 denetim yapan bakanlık, bu işletmeler tarafından üretilen ürünlerin piyasa kontrollerinde muayene ve analiz amacıyla 99 numune alınırken, 62 idari yaptırım kararı uyguladı. Faaliyet alanı içerisinde alkolsüz içecek üretimi olan 462 adet işletmede 901 adet denetim yapılırken, yapılan kontrol ve denetimler sonucu 92 idari yaptırım kararı uygulandı. Bu kapsamda alınan numunelerin laboratuvar analizleri sonucunda içeriğinde ilaç etkin maddesi tespit edilen firma ve ürünlerine ait bilgiler de açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, takviye edici gıdalar, gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde yapılan denetimlerde teşhir edilen marka ve ürünleri şöyle:        "Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi'nin Formula 21 markası ile imal ettiği Panax Ginsengli Bitkisel Karışım Kapsül; Nurs Lokman Hekim Gıda Tarım Bitki Botanik Med.San.Tic. Ltd.Şti'nin Nurs Lokman hekim markası ile ürettiği Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun; MS İlaç Pazarlama ve Dış Tic.Şti'nin Maurers Krautergarten markası ile imal ettiği Maurers Krautergarten Gıda Takviyesi; Elit Natural Gıda Kozmetik San.Tic.Ltd. Şti.'nin Aresmen markası ile ürettiği Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun; Veysi Topuz Gıda Mad. İth. İhr. San. ve Ticaret'in imal ettiği Themra marka Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun; Altanea Gıda A.Ş'nin Buzzer Plus markalı Ginseng ve Guaranalı Limon Aromalı Gazlı İçeceği; Can Meşrubat Gıda Tur. Teks.San. ve Tic. Ltd.Şti'nin Nitromax + 18 markalı, İlaç Etkin Maddesi / 19-O Homosildenafil olan enerji içeceği, Can Meşrubat Gıda Tur. Teks.San. ve Tic. Ltd.Şti'nin Nitromax + 18 markalı, İlaç Etkin Maddesi / Dimethylhomosildenafil olan enerji içeceği."

Kaynak: Zaman

17 Kasım 2012 Cumartesi

Vodafone abonesinin 35 liralık tarifesine 524 lira fatura geldi


Vodafone cep avantaj midi paketine aboneyim. Paketim aylık 35 TL karşılığında 750 dakika konuşma veriyordu. Ben +1 TL ile konuşma süresini 1500 dakikaya çıkarttım. Böyle bir kampanya yapmışlardı. Ancak her ay bana 750 dakikalık kısmın kullanım mesajı geliyordu. 1 yıl boyunca böyle devam etti. Ben hep 750 dk. kullandım, ikinci 750 dk. var diye kullanıyordum.

1 yıl sonunda süre doldu diye, tarifem 35 lira karşılığı 750 konuşma süresi vermeye başlamış. Ancak benim bundan haberim yok. Herhangi bir bilgilendirme yapmadılar. 524 liralık faturayı görünce anladım ki, sonraki 750  için dakikayı 41,5 kuruştan faturalandırmışlar.

İtiraz ettim. Müşteri temsilcisi ile tartıştık. Her aradığımda itirazınız incelemede bekleyin diyerek beni
bekletiyorlardı. 20 gün sonra BTK ya şikayet ettim.
Hemen cevap geldi. "Kontrattan sonra yeni tarifeyi haber vermek zorunda değiliz" şeklinde.

Sonradan öğrendiğime göre müşteri temsilcisi şikayetimi alıp, hemen ardından da işleme gerek yok diye
kapatıyormuş. Beni de "bekleyin, daha sonuçlanmadı" şeklinde oyalıyormuş.

Halen 524 TL para ödeyeceksiniz diye hattımı kapatmışlar. Kontörlü hatta çevirmiyorlar, taşımayı da yapamıyorum. Faturamda da düzeltme yapmıyorlar. Oysa 1500 dakika süreyi 30-35 TL'ye konuşturuyorlar.
Bu konuda ne yapmam gerekiyor?

Şahin Çetinkaya

Şahin Bey,
İtirazınızı BTK'ya yaptıysanız mutlaka BTK size mail yoluyla bilgi verecektir. Anladığımız kadarıyla BTK size henüz dönmemiş. "Kontrattan sonra yeni tarifeyi haber vermek zorunda değiliz" şeklinde cevap veren BTK olmaz, büyük olasılıkla size yanıt veren Vodafone müşteri hizmetleridir. Şikayetinizi https://tuketici.btk.gov.tr/ adresinden yapabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Hepatit A aşısı çocukluk dönemi aşı takvimine eklendi


Hepatit A aşısının çocukluk dönemi aşı takvimine eklenmesi nedeniyle bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, konuşmasında, Türkiye'nin bugün aşılamada dünyanın en iyi birkaç ülkesi arasına girdiğini, bunun hem aşı türleri hem kalite hem çocuklara kolay uygulanabilirlik açısından böyle olduğunu söyledi.


Toplantıda bir konuşma da Bakanlık Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaptı. Ceyhan, Türkiye'de 2005 yılına kadar 7 hastalığa karşı bağışıklama sağlandığını belirterek, "Bundan 6 sene öncesinde, Hepatit A'nın da aşı takvimine konduğunu rüyamızda bile göremezdik. Ancak bugün gelinen noktada aşılama konusunda birçok gelişmiş ülkenin de önün geçtik." ifadesini kullandı.

Basit bir hastalık şeklindeki kanının aksine Hepatit A'nın, Hepatit B'den daha yaygın görüldüğünü ve ölüme bile yol açabildiğini söyleyen Ceyhan, Türkiye'nin bu aşıyı ulusal aşı takvimine ekleyen 8. ülke olduğunu dile getirdi. Ceyhan, ABD, Arjantin, İsrail, Katar, Panama, Suudi Arabistan ve Uruguay'da da bu aşının aşı takviminde bulunduğunu aktardı.


Hepatit A aşısı çocuklara 18. ayda ve 24. ayda olmak üzere iki doz uygulanacak. Aşı uygulaması sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılacak. Yakın zamanda su çiçeği aşısı da aşı takvimine alınacak.

Hepatit A aşısı aşı takvimine eklenene kadar Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı takvimi şu şekildeydi:Sağlık Bakanlığı 2012 Aşı Takvimi

Kaynak: Star Gazetesi ve TRT Haber

Kadınlar en çok diğer kadınların kıyafetlerine bakıyor


İngiltere’de popüler mayo firmasının yaptığı araştırmada kadınların sokakta yürürken erkeklere değil diğer kadınlara dikkat ettiği ve onları incelediği ortaya çıktı. Çalışmaya katılan 2000 kadının yarısı kendilerini birlikte çalıştıkları ya da sokakta gördükleri kadınlarla karşılaştırdıklarını söyledi.

Daily Mail gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarına göre kadınlar diğer kadınlara en çok plajda bakıyor ve bikinilerinin içinde güzel görünmek istiyor. Çalışmaya katılan kadınların yüzde 42’si özellikle kız arkadaşlarıyla bir yere giderken erkeklerden çok birlikte gittikleri kadınları etkilemek için giyindiklerini söyledi.Çalışmayı gerçekleştiren firmanın tasarımcılarından Helen Boyle konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:
“Dünya üzerinde kendisine bakılmasını istemeyecek ve diğer kadınların ne giydiğine kaçamak bir bakış atmayacak bir kadın yoktur.”

Çalışmaya göre kadınlar en çok hemcinslerinin kıyafetlerine bakıyor. Kıyafetlerden sonra sırasıyla saçlar, ten rengi, elbise bedeni, dekolte, selülit, göğüs ölçüsü, ayakkabı ve çantalar geliyor.

Kaynak: TRT Haber

31. İstanbul Kitap Fuarı başladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 17-25 Kasım 2012 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece’de düzenlenecek olan 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 600 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 200 etkinlik ve yüzlerce imza ile kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.  İstanbul Kitap Fuarı’na yurt dışından 40 ülkeden yayınevleri, telif ajansları ve konuk yazarlar katılacak.


Fuar süresince Gülten Dayıoğlu’nun katılımıyla çocuk edebiyatı üzerine panel ve söyleşiler düzenlenecek.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen 22. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, kitap fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Fuarların giriş ücreti geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 5 TL’dir. Öğrenci, öğretmen ve emeklilerden giriş ücreti alınmamaktadır.

ETKİNLİK PROGRAMI

31. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI
17-25 KASIM 201217 Kasım Cumartesi 2012 Illüstrasyon Alanı

10.15-11.15
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

11.30-12.30
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

14.00-15.00
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda17 Kasım Cumartesi 2012 Forum Alanı (10. Salon)

13.30-14.15
Söyleşi/Talk: “Güncel Araştırma ve Edebiyatta Macar-Türk İlişkileri”
Moderator: Mátis Viktor
Konuşmacılar/Speakers: Tibor F. Tóth, János Hóvári (Macaristan Büyükelçisi), András Sándor Kocsis (Macar Yayıncılar Birliği Başkanı),  Erdal Salıkoğlu (İstanbul Macar Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı)
Düzenleyen/By: Macaristan Büyükelçiliği - Hungary

15.15-16.15
Panel: “Kitap Fuarlarında Onur Konukluğu Sunumları: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Fikirler” -
“Guest of Honour Presentations in Book Fairs: New Perspectives, New Ideas”
Moderator: Onur Bilge Kula (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)
Konuşmacılar: Antonio M. Avila (Liber Kitap Fuarı Direktörü/ Book Fair Director), Zhang J. Chen (Pekin Kitap Fuarı Direktörü/ Beijing Book Fair Director), Amy Webster (Londra Kitap Fuarı Direktörü/ London Book Fair Director), Deniz Kavukçuoğlu (İstanbul Kitap Fuarı Genel Koordinatörü/ Istanbul Book Fair General Coordinator)
Düzenleyen/By: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi

16.30-17.30
Söyleşi/Talk: “Başka Dilde Edebiyat” - “Literature in Other Languages”
Konuşmacılar/Speakers: Kader Abdolah, Muhsin Kızılkaya
Düzenleyen/By: Dutch Foundation for Literature - TÜYAP

17.45-18.45
Sunum/Presentation: “Türkiye ve İngiltere Kitap Pazarı, 2013 Londra Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye Etkinlikleri Kapsamında Türk ve İngiliz Yayıncılar Buluşması”
Moderator: Ümit Yaşar Gözüm (Ulusal Komite Koordinatörü)
Konuşmacılar/Speakers: Münir Üstün (Basın Yayın Birliği Başkanı), Metin Celal (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Emma House (İngiliz Yayıncılar Birliği)
Düzenleyen/By: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü -  Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi17 Kasım Cumartesi 2012 Interexpo Salonu

14.00-15.00
Söyleşi: “Karikatürde 30. Yıl: Karikatür Kitabı”
Konuşmacı: Behiç Ak
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

15.15-16.15
Söyleşi: “Zaytung Ekibi Zaytung'u Anlatıyor”          
Konuşmacılar: Hakan Bilginer, Ayşe Göynük, Özer Uzun
Düzenleyen: April Yayıncılık

16.30-17.30
Söyleşi: “Girişimcinin Sırları”
Konuşmacı:  Baybars Altuntaş
Düzenleyen: Destek Yayınları

17.45-18.45
Panel: “Uluslararası İzolasyonlar, Kıbrıs Türkleri ve AB”
Açılış Konuşması: Dr. Derviş Eroğlu - KKTC Cumhurbaşkanı,
Egemen Bağış - TC Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Yöneten: Mehmet Hasgüler
Konuşmacılar: Yücel Acer, Gökhan Bacık, Murat F. Özkaleli
Düzenleyen: Alfa Yayınları


17 Kasım Cumartesi 2012 Marmara Salonu

14.00-15.00
Söyleşi: “Hükümdar Romanı, Destanlar Çağı ve Türk Töresi: Dün, Bugün, Yarın”
Konuşmacı: Mustafa Çevik
Düzenleyen: İnkılâp Kitabevi

15.15-16.15
Söyleşi: “Kadim Dostum Red Kit”
Konuşmacılar: Didier Pasamonik, Levent Erden
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

16.30-17.30
Söyleşi: “Tarihçinin Felsefe ve Toplum Bilimleriyle Sınavı”
Konuşmacılar: Taner Timur, Cem Eroğul
Düzenleyen: Yordam Kitap

17.45 -18.45
Söyleşi: “Yeni Medya, Dijital İmkânlar ve Derinlikli Habercilik”
Konuşmacı: Ekrem Dumanlı
Düzenleyen: Zaman Gazetesi17 Kasım Cumartesi 2012 Karadeniz Salonu

14.00-15.00
Söyleşi: “Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk ve Gençlik Edebiyatındaki İzleri”
Konuşmacılar:  Asuman Portakal, Dursun Ege Göçmen, Hüsnan Şeker
Düzenleyen: Altın Kitaplar

15.15-16.15
Söyleşi: “Muhteşem Hayatlar Neleri Saklar”
Konuşmacılar: Oya Baydar, Turhan Günay
Düzenleyen: Can Yayınları      

16.30-17.40
Panel: “Dijital Yayıncılıkta Uluslararası Standartlar ve Uygulamaları”
Yöneten: Tuğrul Paşaoğlu
Konuşmacılar: Mustafa Temiztaş, Mustafa Altun, Oytun Çetin
Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği Dijital Yayıncılık Komitesi

17.45-19.45
Ödül Töreni ve Panel: 10. Tudem Edebiyat Ödülleri Ödül Töreni - "Öykü Yaşamdır"
Yönlendirici: Mavisel Yener
Konuşmacılar: Nuran Özyer, Mucize Özünal, Aytül Akal, Mehmet Atilla, Nilay Yılmaz
Düzenleyen: TUDEM17 Kasım Cumartesi 2012 Büyükada Salonu

14.00-15.00
Ödül Töreni: “Everest İlk Roman Yarışması Ödül Töreni”
Düzenleyen: Everest Yayınları

15.15-16.15
Panel: “Kimliğin Oluşmasında Çocuk Edebiyatının Rolü”
Yöneten: Yazgülü Aldoğan
Konuşmacılar: Gülten Dayıoğlu, Yankı Yazgan, Necdet Neydim
Düzenleyen: Notre Dame de Sion'lular Derneği

16.30-17.30
Panel: “Yezidiler”
Yöneten: Mustafa Erdem Kabadayı
Konuşmacı: Amed Gökçen
Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

17.45-18.45
Panel: “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”
Yöneten: İmambakır Üküş
Konuşmacılar: Gökhan Günaydın, Yalçın Bayer
Düzenleyen: SODEV - İstanbul Gerçeği

19.00-19.45
Söyleşi: “Aykırı Sorular”
Konuşmacı: Enver Aysever
Düzenleyen: Remzi Kitabevi17 Kasım Cumartesi 2012 Heybeliada Salonu

14.00-15.00
Söyleşi: “Yazının Cinsiyeti”
Konuşmacılar: Yalçın Tosun, Mine Söğüt
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

15.15-16.15
Söyleşi: “İdeolojiler Alanı ve Türkiye Örneği”
Konuşmacı: Metin Çulhaoğlu
Düzenleyen: Yazılama Yayınevi

16.30-17.30
Söyleşi: “Yunanistan’dan Kuzey Afrika'ya Devrim Rüzgârları”
Konuşmacı: Foti Benlisoy
Düzenleyen: Agora Kitaplığı

17.45-18.45
Panel: “Elbet Sabah Olacaktır - Tevfik Fikret”
Yöneten: Aydın Ergil      
Konuşmacı: Hıfzı Topuz
Düzenleyen: Ekin Yazın Dostları18 Kasım Pazar 2012 Illüstrasyon Alanı

10.15-11.15
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

11.30-12.30
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

14.00-15.00
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

15.15-16.15
Atölye çalışması: “Origami Atölyesi”
Uygulayan: Nazan Tacer
Düzenleyen: TUDEM


18 Kasım Pazar 2012 Forum Alanı (10. Salon)

13.00-14.00
Söyleşi/Talk: “Edebiyat ve Yolculuk / Literature and Journey”
Moderator: Pablo Martin Asuero
Konuşmacılar/Speakers: Javier Sierra, Buket Uzuner
Düzenleyen/By: Istanbul Cervantes Enstitüsü - TÜYAP

14.15-15.15
Panel: “First Years of Turkish Republic / Cumhuriyet’in Kuruluş Yılları”
Moderator: Mete Tunçay
Konuşmacılar/Speakers: Erik Jan Zürcher, Ahmet Demirel, Mehmet Ö. Alkan
Düzenleyen/By: İletişim Yayınları - Dutch Foundation for Literature - TÜYAP

15.30-16.30
Panel: “Çeviri Atölyelerinin Yayıncılıktaki Rolü”
Moderator: Saliha Paker (TECÇA Çeviri Atölyesi Kurucu Koordinatörü)
Konuşmacılar/Speakers: Musa Yaşar Sağlam (TAÇAT Moderatörü), Sevinç Üçgül (TURUSÇAT Moderatörü), Rafael Carpintero Ortega (TİSÇAT Moderatörü), Muhammed Haridi (TÜRAPÇAT Moderatörü), Bülent Oktay (TÜÇÇAT Moderatörü), Mehmet Moralı (TÜFÇAT Moderatörü), Esin Karaman (TEDA Şube Müdürü), Haitham Al Nahi (Arap Çeviri Örgütü)
Düzenleyen/By: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi

16.45-17.45
Söyleşi/Talk: “History in Literature / Edebiyat İçindeki Tarih”
Moderator:  Buket Aşçı
Konuşmacılar/Speakers: Henk Boom, Ahmet Ümit
Düzenleyen/By: Dutch Foundation for Literature - TÜYAP

18.00-19.00
Söyleşi/Talk: “İki Önemli Roman Yazar İstanbul Kitap Fuarı’nda / “Two Important Romanian
Writers at Istanbul Book Fair”
Moderator: Semra Sevim
Konuşmacılar/Speakers: Radu Aldulescu, Eugen Uricaru
Düzenleyen/By: Romanian Culture Center18 Kasım Pazar 2012 Interexpo Salonu

12.00-13.00
Söyleşi: “Evrende Tesadüf Yoktur, Yankı Vardır”
Konuşmacı: Nusret Kaya
Düzenleyen: Destek Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Yazardan Yayınevine”
Konuşmacılar: Zülfü Livaneli, Deniz Yüce Başarır
Düzenleyen: Doğan Kitap

14.30-15.30
Söyleşi: “Oniki’den Çarın Laneti’ne Jasper Kent ve Gerçek Tutulması”
Konuşmacılar: Jasper Kent, Elif Tanrıyar, Sibel Oral
Düzenleyen: Can Yayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Küçük Mutluluklar”
Konuşmacı: Aşkım Kapışmak
Düzenleyen: İnkılâp Kitabevi

17.00-18.00
Söyleşi: “Sosyal İslam”
Konuşmacılar: Eren Erdem, İhsan Eliaçık
Düzenleyen: Destek Yayınları

18.15-19.15
Söyleşi: “Su Romanı ve Edebiyatın Çevre Sorunlarına Bakışı”
Konuşmacı: Buket Uzuner
Düzenleyen: Everest Yayınları


18 Kasım Pazar 2012 Marmara Salonu

12.00-13.00
Söyleşi: “Avrupa’nın Zihin Tarihi”
Konuşmacı: Hilmi Yavuz
Düzenleyen: Timaş Yayınları

13.15-14.15
Panel:  “Anayasa Tartışmaları”
Yöneten: Mehmet Cengiz
Konuşmacılar:  Ferit İlsever, Kamer Genç
Düzenleyen:  Kaynak Yayınları

14.30-15.30
Panel: “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi”
Yöneten: Fahri Aral
Konuşmacı: Bilsay Kuruç
Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Sözde, Dizelerde, Türkülerde Türkçe”
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Sevgi Özel, Günay Güner
Düzenleyenler: Dil Derneği - Cumhuriyet Kitap

17.00-18.00
Söyleşi: “Emperyalizm ve Ortadoğu: Petrol ve Devrim Nasıl Çalınır?”
Konuşmacı: Haluk Gerger
Düzenleyen: Yordam Kitap

18.15-19.15
Söyleşi: “Duvardaki Kan Durmuyor: 100. Yılına Doğru Ermeni Meselesi “
Konuşmacılar: Mim Kemal Öke
Düzenleyen: Babıâli Kültür Yayıncılığı
18 Kasım Pazar 2012 Karadeniz Salonu

12.00-13.00
Söyleşi: “Cinai Meseleler”
Konuşmacılar: Sevin Okyay, Ahmet Ümit, Emrah Serbes, Erol Üyepazarcı
Düzenleyen: NTV Radyo

13.15-14.15
Söyleşi: “Yetişkinler Neden Çocuklarla Birlikte Edebiyat Okumalı?
Konuşmacı: Karin Karakaşlı
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

14.30-15.30
Ödül Töreni: “ÇGYD Yılın Çocuk Kitapları 2011 Ödül Töreni”
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD)

15.45-17.15
Ödül Töreni: “Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri Töreni 20. Yıl”
Okuma Tiyatrosu: “Adalet Sizsiniz” (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti)
Yazar: Ümit Denizer
Sahneye Koyan: Perdeci
Oyuncular: Rutkay Aziz, Taner Barlas
Sunucu: Özgül Beyazıt
Panel: “Güllü Agop'tan Günümüze Bir Arpa Boyu Yol..."
Yöneten: Üstün Akmen
Konuşmacılar: Orhan Alkaya, Tilbe Saran, Yücel Erten
Düzenleyen: Cevdet Kudret Ailesi ve TÜYAP

17.30-18.30
Söyleşi: “Sacco ve Vanzetti / Tarihi Bir Hukuk Cinayeti”
Konuşmacı: Helmut Ortner
Düzenleyen: Agora Kitaplığı

18.45-19.30
Söyleşi: “Medya ve Aidiyet”
Konuşmacı: Nedim Nazar
Düzenleyen: Zaman Gazetesi


18 Kasım Pazar 2012 Büyükada Salonu

12.00-13.00
Panel: “ABD’nin BOP Planı Çerçevesinde Suriye ve Türkiye”
Yöneten: Ramazan Kap
Konuşmacı: Gürdal Çıngı
Düzenleyen: Derleniş Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Geride Kalanlar”    
Konuşmacılar: Binnaz Öner, Zarife Biliz, Semra Pelek
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın

14.30-15.30
Panel: “Anarşi Yok Büyük Derleniş”  Kıvılcımlı ve Günümüz
Yöneten: Sırrı Öztürk
Konuşmacılar: Sırrı Öztürk, Ahmet Kale
Düzenleyen: Sorun Yayınları Kolektifi

15.45-17.15
Panel: “Tehlikeli Kelimeler/ Dangerous Words”
Yöneten/Moderator: Zeynep Oral
Konuşmacılar/Speakers: John Ralston Saul, Eugene Schoulgin, Zineb Al-Rhazoui, Tarık Günersel, Sennur Sezer
Düzenleyen/By: Türkiye PEN/Turkey

Panel: “Dijital Çağda İfade Özgürlüğü/ Free Expressıon In The Digital Age”
Yöneten/Moderator: Marian Botsford Fraser
Konuşmacılar/Speakers: Asieh Amini (Iran), Gillian Slovo (S Africa), Halil İbrahim Özcan
Düzenleyen/By: Uluslararası PEN/International

17.30-18.30
Söyleşi:  “Işığın Ayak İzleri”
Konuşmacı: Muhyiddin Şekur
Düzenleyen: Sufi Yayınları

18.45-19.45
Söyleşi:  “Şairin Şiire Sorumluluğu”
Konuşmacı: Ataol Behramoğlu
Düzenleyen: Tekin Yayınevi18 Kasım Pazar 2012 Heybeliada Salonu

12.00-13.00
Söyleşi: “Şuşu ve Üçtekeri”
Konuşmacı: Yıldıray Karakiya
Düzenleyen: Redhouse Yayınevi

13.15-14.15
Panel: “Dersim’in Kayıp Kızları”
Yöneten: Ferhunde Özbay
Konuşmacılar: Nezahat Gündoğan, Kazım Gündoğan
Düzenleyen: İletişim Yayınları

14.30-15.30
Söyleşi: “Bir Şiir Sana, Bir Şiir Bana...”
Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel Yener, Mustafa Delioğlu
Düzenleyen: UÇANBALIK

15.45-16.45
Söyleşi: “Aydın Sorumluluğu ve Edebiyat”
Konuşmacı: İnci Aral
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Kitap

17.00-18.00
Söyleşi ve Ödül Töreni: “Edebiyatın Nabzı ve Tepeyran Roman Ödülü”
Konuşmacılar: Oktay Akbal, Bülent Tanık, Hikmet Altınkaynak, Metin Celal, Timuçin Esen, Ömer Fethi Gürer, Canan Efendigil Karatay, Yüksel Pazarkaya, İlter Uzel, Lokman Zor ve 2012 Tepeyran Roman Ödülü Sahibi
Düzenleyen: Çankaya Belediyesi - Niğde Kültür Sanat Platformu

18.15-19.15
Şiir Dinleti
Katılımcı Şair: Ahmet Telli
Düzenleyen: Everest Yayınları


19 Kasım Pazartesi 2012 Illüstrasyon Alanı

10.15-11.15
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

11.30-12.30
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

14.00-15.00
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda


19 Kasım Pazartesi 2012 Forum Alanı (10. Salon)

11.00-12.30
Buluşma/Matchmaking: LAF-TÜYAP Fellowship Matchmaking Focus on Children’s and Youth’s Literature
Moderator: Alexandra Büchler (LAF), Zerrin Yılmaz (TÜYAP)
Katılımcılar/Attendees: Tiina Lehtoranta (Finlandiya/Finnish Literature Exchange), Alïse Nïgale (Letonya/Liels un Mazs Publishing), Eva Mejuto (İspanya/Editorial OQO), Valgerdur Benediktsdottir (İzlanda/Forlagid Publishing)
 Düzenleyen/By: LAF (Literature Across Frontiers) - TÜYAP

13.00-14.00
Buluşma/Meeting: “Uluslararası Kitap Fuarları’nda Telif Ajanslarının Rolü, Ajanslar ve Yayıncılar Buluşması”
Katılımcılar: İlkay Walter (Carlton Publishing Group), Nemonie Craven Roderick (Jonathan Clowes Ltd. Literary Agency), Prinko Svetlana (Authors Rights Agency), Majid Jafari (Eve Literary Agency), Sophie Baker (Curtis Brown Group Ltd), Guenter G. Rodewald (Ute Körner Literary Agent)
Düzenleyen/By: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi

15.45-16.45
Panel: “Uluslararası Çeviri Fonları/International Translation Funds”
Moderator: Oktay Saydam (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı)
Konuşmacılar: Alexandra Büchler (Literature Across Frontiers) Mireille Berman (Hollanda Edebiyat Kurumu/Dutch Literature Foundation), Sinead Mac Aodha (İrlanda  Edebiyat Değişim/Ireland Literature Exchange), Sioned Puw Rowlands ((Galler Edebiyat/ Wales Literature Exchange)
Düzenleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü - Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi

Meeting Room  (10. Salon)
 
14.10 -15.40
Buluşma/Matchmaking: Hollanda-Türk Yayıncılar Buluşması
Moderator: Mireille Berman (Dutch Foundation for Literature),  Zerrin Yılmaz (TÜYAP)
Guest of Honor: The Netherlands and Turkish Publishers Matchmaking
Katılımcılar/Attendees: Sander van Vlerken (Publishing house De Geus)
Lucienne van der Leije (Publishing house Querido), Frits van der Mey (Publishing house Athenaeum), Marianne Schönbach (Marianne Schönbach literary agency), Agnes Vogt (Dutch Foundation for Literature, children’s literature) and Maarten Valken (Dutch Foundation for Literature, non fiction)
Düzenleyen/By: Dutch Foundation for Literature - TÜYAP

19 Kasım Pazartesi 2012 Karadeniz Salonu

10.00-10.45
Söyleşi: “Lili ve Yedi Çocuğu”
Konuşmacı: Tülin Kozikoğlu
Düzenleyen: İletişim Yayınları

11.00-11.45
Okuma-Söyleşi: “Çocuklar ve Şiirler: İki Gözüm, Üzümüm”
Konuşmacı: Necdet Neydim
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

12.00-13.00
Söyleşi: “Derslerle Başım Dertte”
Konuşmacı: Funda Özlem Şeran
Düzenleyen: Final Kültür Sanat Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi : “Mavisel Yener'le Öykü Okuyoruz”
Konuşmacı: Mavisel Yener
Düzenleyen: TUDEM

14.30-15.30
Ödül Töreni: “İlk Gençlik Romanı Nasıl Seçilir? 2012 Genç Timaş Roman Yarışması Ödül Takdimi”
Düzenleyen: Genç Timaş

15.45-16.45
Söyleşi: “Tarih Canavarı Çocuklar için Arkeoloji”
Konuşmacı: Çiğdem Maner
Düzenleyen: İş Kültür Yayınları

17.00-18.00
Şiir-Dinleti: “Şairler Geçidi”
Katılımcı Şairler: Tekin Gönenç, Süreyya Güven, Nalan Çelik, Arzu Karadağ, İnan Arslanbağı, Dilruba Nuray Erenler, Özcan Öztürk, Gülderen Canyurt, Şen Çakır
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği

18.15-19.15
Söyleşi: “Beynimizin Frekanslarını Yönetme Teknikleri”
Konuşmacı: Aydın Arıtan
Düzenleyen: Arıtan Yayınevi20 Kasım Salı 2012 Illüstrasyon Alanı

10.15-11.15
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

11.30-12.30
İllüstrasyon Atölyesi
İllüstratör: Marit Törnqvist
Düzenleyen: Hollanda

15.15-16.15
Atölye çalışması: “Bir Masal, Binbir Renk...”
Uygulayan: Çiğdem Gündeş
Düzenleyen: TUDEM


20 Kasım Salı 2012 Forum Alanı (10. Salon)

14.30-16.00
Söyleşi/Talk: Türk Dünyasının 5 Dahisi “Azerbaijani Khamsa- Nizami Ganjavi, Mirza Fatali Akhundzadeh, Khurshidbanu Natavan, Mirza Alekber Sabir, Huseyn Cavid. Five geniuses’ words master of the Turkish World”
Konuşmacılar: Vagif Bahmanli (Head of the department of  Publishing, advertisement and information, poet), Azhdar Ol (Poet), Teymur Karimli (Doctor of Philology, Director of Institute of Literature named after Nizami of ANAS)
Düzenleyen/By: Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı20 Kasım Salı 2012 Marmara Salonu

11.00-11.45
Okuma-Söyleşi: “Gençlik Romanı: Hiç Adil Değil!”
Konuşmacı: Suzan Geridönmez
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

12.00-13.00
Söyleşi: “Çocuk Gelişiminde Öykülerin Önemi”
Konuşmacılar: Tuncel Altınköprü
Düzenleyen: Hayat Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Hollandalı Yazar Joke van Leeuwen Çocuklarla Buluşuyor!”
Konuşmacı: Joke Van Leeuwen
Düzenleyen: Hollanda Edebiyat Vakfı (Dutch Foundation for Literature) - Hayykitap Çocuk - TÜYAP

14.30-15.30
Söyleşi: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Yaşamdan İzdüşümler”
Konuşmacılar: Tülin Tankut, Ayfer Gürdal, Gülsüm Cengiz
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın - Evrensel İlk Gençlik Kitaplığı

15.45-16.45
Panel: “4+4+4 Düzeninde Aydın Öğretmenin Görevleri”
Yöneten: Nuri Gökçek
Konuşmacılar:  İsa Eşme, Zeki Sarıhan
Düzenleyen: Öğretmen Dünyası

17.00-18.00
Şiir-Dinleti: “Merdivende Üç Şair”
Sunan ve Canlandıran: Müslim Çelik
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası

18.15-19.15
Şiir Dinleti: “Şiire Yolculuk”
Katılımcı Şairler: Gökhan Cengizhan, Atilla Oğuz, Halil İbrahim Özcan, Bedran Cebiroğlu, İkbal Kaynar, Güzin Oralkan, Aydın Uysal
Müzik: İkbal Kaynar, Onur Toparlak
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği


20 Kasım Salı 2012 Karadeniz Salonu
11.00-11.45
Söyleşi: “Benim Adım Kitap”                                                            
Konuşmacı: Nur İçözü                          
Düzenleyen: Altın Kitaplar

12.00-12.45
Panel: “Nasrettin Hoca ile Düşünmek”
Yöneten: Necdet Neydim
Konuşmacılar: Özel Alev İlköğretim Okulu Öğrencileri
Düzenleyen: Kelime Yayınları

13.00-13.45
Okuma-Söyleşi: “Denemeler ve Yetişkinler Ejderhalar’dan Neden Korkar?”
Konuşmacı: İshak Reyna
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

14.00-14.45
Söyleşi : “Annem-Babam Ben Olursa...”
Konuşmacı: Toprak Işık
Düzenleyen: TUDEM

15.00-15.45
Söyleşi: “Süleyman Bulut ile Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler”
Konuşmacı: Süleyman Bulut
Düzenleyen: Can Çocuk

16.00-17.00
Söyleşi: “Çocuk Edebiyatında Olmazsa Olmazlar”
Konuşmacılar: Yahya Türkeli, Hasan Güleryüz, Semra Atasoy, Ufuk Özgül
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği

17.15-18.15
Söyleşi: “Kan Gruplarına Göre Beslenme”
Konuşmacı: Mehmet Ali Bulut
Düzenleyen: Hayat Yayınları21 Kasım Çarşamba 2012

Illüstrasyon Alanı
10.15-11.15
Atölye çalışması: “Caretta Kitap Yaratıcı Drama ile Okuma Etkinliği”
Uygulayanlar: Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri
Düzenleyen: Caretta Yayıncılık

11.30-12.30
Karikatür ve Çizim Atölyesi
Düzenleyen: Timaş Çocuk

13.00-14.00
Atölye çalışması: “Solucan mı? !  Evde mi? ! Yok Artık!”
Konuşmacı:  Meltem Kanoğlu
Düzenleyen: Bu Yayınevi21 Kasım Çarşamba 2012 Marmara Salonu

10.00-10.45
Söyleşi: “Masal Masal Aytül Akal”
Konuşmacı: Aytül Akal
Düzenleyen: UÇANBALIK

11.00-11.45
Panel: “Kitaplardan Tavşan Çıkarmak”
Yöneten: Nilser Utku
Konuşmacılar: Renan Özdemir, Banu Bozdemir, Burcu Aktaş
Katılımcılar: İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi İlköğretim Okulu
Düzenleyen: Kelime Yayınları

12.00-13.00
Yarışma: Eğlenceli Bilgi Yarışması
Düzenleyen: Eğlenceli Bilgi - Timaş Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Arkadaşım Nasreddin Hoca”
Konuşmacı: Süleyman Bulut
Düzenleyen: TUDEM

14.30-15.30
Panel: “Tüfekle Oynama Yavrum” - Çocuk ve Gençlik Kitaplarında Savaş ve Barış
Konuşmacılar: Gülsüm Cengiz, Ali Gültekin, Necdet Neydim, Tülin Tankut
Düzenleyen: PEN Türkiye Merkezi

15.45-16.45
Söyleşi: “Kadın ve Edebiyat”
Konuşmacılar: Aslı Tohumcu, Nur Yazgan
Düzenleyen: Kırmızı Kedi

17.00-18.00
Söyleşi: “Pînokyo İlk Kez Kürtçede”
Konuşmacılar: Türkan Tosun, Fehim Işık
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın - Tîroj

18.15-19.15
Söyleşi: “Global Ortamda Türkiye’nin Konumu”
Konuşmacı: Ahmet Akgül
Düzenleyen: Togan Yayınları21 Kasım Çarşamba 2012 Karadeniz Salonu

10.00-10.45
Okuma-Söyleşi: “Gizemli Bir Macera Romanı: Baykuş Yemini”
Konuşmacı: Yeşim Saygın Armutak
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

11.00-12.00
Söyleşi: “Gençler Gülten Dayıoğlu’nu Konuşuyor”
Konuşmacılar:   7.-8. sınıf öğrencileri
Düzenleyen: Altın Kitaplar

12.15-13.15
Söyleşi: “Yaratıcı Okuma Nasıl Yapılır?”
Konuşmacı: Sevim Ak, Zehra İpşiroğlu, Nilser Utku
Düzenleyen: Can Çocuk

13.30-14.30
Okuma-Söyleşi: “Köprü Kitapların Yeni Halkası: Leylek Havada”
Konuşmacı: Leyla Ruhan Okyay
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

14.45-15.45
Panel: “Farklı Yönleriyle Gülten Dayıoğlu”
Yöneten: Nur İçözü
Konuşmacılar: Batu Bozkurt, Mehmet Güler, Murat Dayıoğlu
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD)

16.00-17.00
Söyleşi: “Bertolt Brecht - Brecht’in Güncelliği İle”
Konuşmacılar: Ahmet Cemal, Genco Erkal
Düzenleyen: Kaldıraç Yayınevi

17.15-18.15
Söyleşi: “Çocuk ve Gençlik Tiyatro Oyunu Yazarlığı”
Konuşmacılar: Hasan Erkek, Nurhan Tekerek, Nazif Uslu, Dersu Yavuz Altun, Cengiz Özek,
M. Ümit Görgülü
Düzenleyen: OYCED (Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği)

18.30-19.30
Söyleşi: “Yerelden Sekülere Edeb ve Yazın Paradigmaları”
Konuşmacı: Osman Koca, Metin Ünlü, Fehmi Yakut
Düzenleyen: Beyan Yayınları21 Kasım Çarşamba 2012 Büyükada Salonu

12.15-13.15
Söyleşi: “Eğitim Politikalarındaki Paradigma Değişimi ve 4+4+4 Uygulamaları”
Konuşmacı: Dr. Muammer Yıldız (İstanbul Milli Eğitim Müdürü)
Düzenleyen: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13.30-14.30
Söyleşi: “Aydınlanan Yollar - Kardelen Öyküleri”
Konuşmacı: Zehra İpşiroğlu, Emine Kınacı
Düzenleyen: Cumhuriyet Kitap

14.45-15.45
Söyleşi: “En Büyük Şiirimiz Hayat”
Konuşmacılar: Gültekin Emre, Fikret Hakan
Düzenleyen: Nezih-er Yayınları

16.00-17.00
Fotoğraf Sunumu: “Asya ve Afrika’da Tek Başına 15 Ay”
Konuşmacılar: Faruk Budak
Düzenleyen: Yeşil Dinozor Yayınevi

17.15-18.15
Kitap Performans: “Olası Dünyaların En İyisi”
Konuşmacı: Çiğdem y Mirol
Düzenleyen: TÜYAP22 Kasım Perşembe 2012 Illüstrasyon Alanı

10.15-11.15
Atölye çalışması: “Caretta Kitap Yaratıcı Drama ile Okuma Etkinliği”
Uygulayanlar: Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri
Düzenleyen: Caretta Yayıncılık22 Kasım Perşembe 2012 Marmara Salonu

10.00-10.45
Söyleşi: “Çocuklara Kitap Okumak / Okuyarak Öğrenmek”
Konuşmacı: Bengi Semerci
Düzenleyen: Yeşil Dinozor Yayınevi
                         
11.00-11.45
Söyleşi: “Geleceğin Anahtarı”    
Konuşmacı: Almila Aydın    
Düzenleyen: Altın Kitaplar

12.00-13.00
Söyleşi:  “Çocuk Edebiyatı: Mesaj mı, İmaj mı? Nitelik mi, Nicelik mi?”
Konuşmacılar: Bestami Yazgan, Hüseyin Emin Öztürk, Yusuf Dursun
Düzenleyen: Nar Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi:  “Kitaplarla Zenginleşecek Hayatın Temellerini Atmak”
Konuşmacılar: Cemre Soysal, Merve Soysal Başa
Düzenleyen: Can Çocuk - Davranış Bilimleri Enstitüsü

14.30-15.30
Söyleşi: “Küller Altında Yakın Tarih”
Konuşmacı: Mustafa Armağan
Düzenleyen: Timaş Yayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Kadınlar İçin Söylenmiştir (Anadolu’da Kadınların Şiirli Tarihi)”                        
Konuşmacılar: Gülsüm Cengiz, Sevda Karaca, Arife Kalender
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın

17.00-18.00
Söyleşi: “Bilinçli Hipnoz”
Konuşmacı: Ali Eşref Müezzinoğlu
Düzenleyen: Omega Yayınları

18.15-19.15

Söyleşi: “Kanser Bir Hastalık Değildir”
Konuşmacı: Yücel Aydemir
Düzenleyen: Yaşamın Gizemi


22 Kasım Perşembe 2012 Karadeniz Salonu

11.00-11.45
Okuma-Söyleşi: “Sürprizleri ve Öyküleriyle Çat Kapı Dayım”
Konuşmacı: Fadime Uslu
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
           
12.00-13.00
Söyleşi: “Uğur Böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk’un Maceralarını Yazarından Dinleyin”
Konuşmacı: Erika Bartos
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

13.15-14.15
Okuma-Söyleşi: “Ülkelerden Aydedeli Öyküler: Aydede Her Yerde”
Konuşmacı: Hacer Kılcıoğlu
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

14.30-15.30
Atölye çalışması : “Dedektiflik Atölyesi”
Uygulayan: Aşkın Güngör
Düzenleyen: TUDEM

15.45-16.45
Söyleşi: “Şehirli Çocukların Doğa ile Tanışması”
Konuşmacı: Beyza Deringöl
Düzenleyen: Final Kültür Sanat Yayınları

17.00-18.00
Söyleşi:  “Ateşe Dönen Dünya: Sarıkamış”
Konuşmacı: Bingür Sönmez
Düzenleyen: Çizmeli Kedi

18.15-19.15
Söyleşi: “Ulusal Sermaye Piyasalarımız ve Borsa”
Konuşmacı: Arzu Girgin
Düzenleyen: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

 

22 Kasım Perşembe 2012 Heybeliada Salonu

10.45-11.45
Panel: “40. Yılında Yansıma Dergisi Yazarlarına Vefa Paneli”
Yöneten: Tekin Sönmez
Konuşmacılar:  Hayati Asılyazıcı, Eray Canberk, Sait Maden, Arife Kalender, Mehmet Güler, Burhan Günel,
Düzenleyen: Nis Medya

12.00-13.00
Ödül Töreni: “Akademik ve Bilimsel Kitaplar 2012 Ödülleri”
Konuşmacılar: Oktay Alnıak, Avni Morgül, Haluk Kul, Gökhan Silahtaroğlu, Rifat Çölkesen, Gönül Yenersoy, Yusuf Çotuksöken
Düzenleyen: Papatya Yayıncılık

13.15-14.15
Söyleşi: “Mavisel Yener Çocuklarla Buluşuyor, Düşler Konuşuyor”
Konuşmacı: Mavisel Yener
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi

14.30-15.30
Söyleşi: “Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Hazırcevaplar Tekniği”
Konuşmacı: Ahmet Maraşlı
Düzenleyen: Timaş Çocuk

16.00-17.00
Söyleşi: “10 Çocuk 10 Şair”
Yöneten: Mustafa Işık
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası

17.15-18.15
Söyleşi: “Neden / Çima?”
Konuşmacı: Roni War
Düzenleyen: Ava Yayınları

18.30-19.30
Söyleşi: “Ortadoğu’da Savaş ve Mülteciler Bağlamında ‘Radyonun İçindekiler’ Oyunu”
Konuşmacılar: Cenk Gündoğdu, Faris Kuseyri
Düzenleyen: İkaros Yayınları


23 Kasım Cuma 2012 Illüstrasyon Alanı

11.00-11.45
Masal Okuma-Canlandırma Atölyesi: “Masalcı Abla”
Düzenleyen: Timaş Çocuk

14.00-15.00
Atölye çalışması: “Sözcüklerin Rengi, Rengin Mutluluğu”
Konuşmacı: Simla Sunay
Düzenleyen: DESEN

15.15-16.15
Yaş grubu: 3-10 yaş
Drama Atölyesi: “Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan?”
Uygulayan: Sara Şahinkanat
Düzenleyen: Kır Çiçeği Yayınları


23 Kasım Cuma 2012 Interexpo Salonu

12.00-13.00
Panel: “Çocuk Edebiyatında Şiir”
Yöneten: Gülsüm Cengiz
Konuşmacılar: Arife Kalender, Necdet Neydim
Düzenleyen: TÜYAP

14.30-15.30
Söyleşi: “Bu Dünyada Nasıl ‘Yaşasın Çocuklar’?”
Konuşmacılar: Ahmet Aydın, Canan Efendigil Karatay, Yavuz Dizdar
Düzenleyen: Hayy Kitap

15.45-16.45
Söyleşi: “Demirtaş Ceyhun’da Edebiyatın Tarihe İzdüşümü”
Konuşmacılar: Yüksel Pazarkaya, Ozan Ceyhun, Seyyit Nezir
Düzenleyen: Sis Çanı - Broy Yayınevi

17.00-18.00
Panel: “Küresel Saldırılar ve Ortadoğu”
Yöneten: Ali Işık
Konuşmacılar: Cemil Orkunoğlu, Ali Sirmen, Orhan Bursalı
Düzenleyen: 68’liler Birliği Vakfı


23 Kasım Cuma 2012 Marmara Salonu

11.00-11.45
Söyleşi: “Okuma ve Empati İlişkisi”
Konuşmacı: Miyase Sertbarut
Düzenleyen: TUDEM

12.00-13.00
Söyleşi: “Türkçe’yi Savunacak mıyız?”
Konuşmacı: Feyza Hepçilingirler
Düzenleyen: Everest Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Toparlak ve Gece Uyumayı Sevmeyen Çiçeğin Öyküsü”                        
Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın

14.30-15.30
Panel: “Çocuk Edebiyatının Yükselişi”
Yöneten: Doğan Hızlan
Konuşmacılar: Görkem Yeltan, Burcu Aktaş, Nazlı Eray, Yalvaç Ural
Düzenleyen: Doğan Egmont

15.45-16.45
Panel: “Editörler Platformu Tartışıyor: Editörlük Mesleği ve Sorunları Olarak”
Yöneten: Fahri Güllüoğlu
Konuşmacılar: Tanıl Bora, Müge Gürsoy Sökmen, İshak Reyna, Murat Yalçın
Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği

17.00-18.00
Söyleşi: “Sanatta ve Edebiyatta Gerçekçilik Savaşı”
Konuşmacılar: Yılmaz Onay, Yeşim Dinçer
Düzenleyen: Yordam Kitap

18.15-19.15
Söyleşi: “Türkiye’de Telif Hakları ve Telif Hakları Ajansları “
Konuşmacılar: Özgür Emir, Atilla İzgi Turgut, Amy Spangler, Eda Çaça
Düzenleyen: Nemesis Kitap


23 Kasım Cuma 2012 Karadeniz Salonu

10.00-10.45
Söyleşi: “Çocuklar İçin Bilimkurgu”              
Konuşmacı:  Melek Güngör                
Düzenleyen: Altın Kitaplar

11.00-11.45
Okuma-Söyleşi: “Gülümseten Öyküler 10: Geçmişe Tırmanan Merdiven”
Konuşmacı: Behiç Ak
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

12.00-13.00
Bilgin Adalı Anısına…
“Bilgin Adalı ile Geçmiş Zamanlara Yolculuk”
Düzenleyen: Can Çocuk

13.15-14.15
Okuma-Söyleşi: “Şehla Gemi Kibele ve Acayip Bir Deniz Yolculuğu”
Konuşmacı: Müge İplikçi
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

14.30-15.45
Söyleşi: “Akademisyenlerin Gözüyle Gülten Dayıoğlu”
Yöneten: Gülçin Alpöge
Konuşmacılar:  Necdet Neydim,  Sedat Sever, Selahattin Dilidüzgün,                        
Düzenleyen: Altın Kitaplar

16.00-17.30
Panel: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Denetlenmeli mi? “
Yöneten: Necdet Neydim
Konuşmacılar: Murat Batmankaya, Gökçe Ateş Aytuğ, Tülin Sadıkoğlu
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD)

17.45-19.00
Ödül Töreni: “Ahmet Necdet Şiir Ödülü “
Konuşmacılar: Aslı Durak, Leyla Şahin
Düzenleyen: Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği

19.15- 20.00
Panel: “Kapital’in Planı”
Yöneten: Mehmet Akkaya
Konuşmacı: Yener Orkunoğlu
Düzenleyen: Kitapsan- Etik Kare Yayınları23 Kasım Cuma 2012 Büyükada Salonu

11.00-11.45
Söyleşi: “Canımızı En Çok Ne Yakar?”
Konuşmacı: Tülin Kozikoğlu, Yıldıray Karakiya, Sedat Girgin, Burcu Ünsal
Düzenleyen: Redhouse Yayınevi

12.00-13.00
Panel: “Ben Böyle Bilmiyordum, Çocuğa Okuma Sevgisi Nasıl Verilir ?”
Konuşmacı: Filiz Tosyalı
Düzenleyen: Bu Yayınevi, Kazasker Lions

13.15-14.15
Söyleşi: “Sakar Cadı Vini Nasıl Doğdu?”
Konuşmacı: Korky Paul
Düzenleyen: İş Kültür Yayınları

14.30-15.30
Söyleşi: “Çocuk Edebiyatı, Türkçe ve Felsefe Üzerine”
Konuşmacılar: Betül Çotuksöken, Oya Adalı, Yusuf Çotuksöken
Düzenleyen: Toroslu Kitaplığı

15.45-16.45
Söyleşi: “Günümüz Edebiyatında Şiir ve Şair Üzerine”
Konuşmacılar: Mehmet Sabri Kılıç, Hasan Hüseyin Yalvaç
Düzenleyen: Göl Kitap

17.00-18.00
Panel: “Bilgisayar Çağında Çocuk ve Gençlik Edebiyatı”
Konuşmacılar: Nur İçözü, Ayla Çınaroğlu, Gülsüm Cengiz
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası

18.15-19.15
Söyleşi: “Günümüzün Genç Şairleri ve Şiir Verimleri”        
Konuşmacılar: Şeref Bilsel, Özcan Erdoğan, Didem Gülçin Erdem, Cenk Gündoğdu, Nilay Özer, Şükrü Sever, Gonca Özmen, Zeynep Köylü, Baki Ayhan T., Gökhan Arslan, Engin Özmen, Betül Dünder
Düzenleyen: İkaros Yayınları24 Kasım Cumartesi 2012 Illüstrasyon Alanı

12.45-13.45
Atölye çalışması: “Origami Atölyesi”
Uygulayan: Nazan Tacer
Düzenleyen: TUDEM24 Kasım Cumartesi 2012 Interexpo Salonu

11.00-11.45
Söyleşi: “Balbay Özgürlüğü Öğretiyor”
Konuşmacı: Sanatçı ve Aydınların Katılımıyla
Düzenleyen: Cumhuriyet Kitap

12.00-12.45
Söyleşi: “Yunus Emre Divanından Gönül Bahçesine”
Konuşmacı: Faruk Dilaver
Düzenleyen: Destek Yayınları

13.00-14.00
Söyleşi: “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı”
Konuşmacı: İlber Ortaylı
Düzenleyen: Timaş Yayınları

14.45-15.45
Söyleşi: “İstanbul’un Renklerini Yaşamak”
Konuşmacılar: Mario Levi, Sema Kaygusuz, Karin Karakaşlı
Düzenleyen: Doğan Kitap

16.00-17.00
Söyleşi: “Atatürk’ün Akıllı Projeleri”
Konuşmacı: Sinan Meydan
Düzenleyen: İnkılâp Kitabevi

17.15-18.15
Söyleşi: “Afili Filintalar”
Konuşmacı: Alper Canıgüz, Emrah Serbes, Murat Menteş
Düzenleyen: April Yayıncılık

18.30-19.30
Söyleşi: “Türkiye'de Fantastik Edebiyatın Gelişimi”
Yöneten: Aşkın Güngör
Konuşmacılar: Nazlı Eray, Hakan Bıçakcı, Doğu Yücel, Gülşah Elikbank, Erbuğ Kaya
Düzenleyen: FABİSAD


24 Kasım Cumartesi 2012 Marmara Salonu

12.00-13.00
Söyleşi: “Türkiye’de Muhafazakârlığın Değişen Yüzü”
Konuşmacı: Mustafa Akyol
Düzenleyen: Nesil Yayınları

13.15-14.15
#budevirdeedebiyatın@genclerlearasinasil!
Konuşmacılar: Levent Erden, Aslı Tohumcu
Düzenleyen: ON8

15.00-16.00
Söyleşi: “Keşke…ler ve İyi…ler”
Konuşmacı: İpek Ongun
Düzenleyen: Alfa Yayınları

16.15-17.15
Söyleşi: “Vatan Yahut Silivri”
Konuşmacı: Müyesser Yıldız
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Kitap

17.30-18.30
Söyleşi: “Avrupa’da Kriz ve Sol”
Konuşmacılar: Haluk Yurtsever, Güray Öz
Düzenleyen: Yordam Kitap

18.45-19.30
Ödül Töreni: “Varlık Dergisi Yaşar Nabi Gençlik Ödülleri Töreni”
Düzenleyen: Varlık Yayınları


24 Kasım Cumartesi 2012 Karadeniz Salonu

12.00-13.00
Panel: “Cumhuriyet Kitap Eki'nde Çocuklarla 16 Yıl”
Yöneten: Turhan Günay
Konuşmacılar:  Gülten Dayıoğlu, Mavisel Yener, Nilay Yılmaz, Nevin Metin
Düzenleyen: Cumhuriyet Kitapları

13.15-14.15
Söyleşi: “Gençlerle Edebiyat Üzerine”
Konuşmacı:  Aybüke Bulut, Buse Kurtar, Nafizcan Önder, İdil Zeynep Alemdar
Düzenleyen: ÇGYD

14.30-15.30
Söyleşi: “Bir Yaşamış, Bir Yazmış Gülten Dayıoğlu”
Konuşmacılar: Gülten Dayıoğlu, Faruk Şüyün
Düzenleyen: TÜYAP

15.45-16.45
Söyleşi-Dinleti: “Ule Fılle Hoş Geldin”
Konuşmacı: Yervant Bostancı, Şeyhmus Diken
Düzenleyen: İletişim Yayınları

17.00-19.30
Açılış-Ödül Töreni: “Çağdaş Dünya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İstanbul Forumu Açılışı ve Gençlik Edebiyatı Fantastik Roman Yarışması Ödül Töreni”
Konuşmacılar: Marius Tukaj, Christina Raabe, Muammer Yıldız, Sedat Sever
Düzenleyen: Bu Yayınevi24 Kasım Cumartesi 2012 Büyükada Salonu

12.00-13.00
Panel: “Resmi Tarihler Kuşatmasında Dersim”
Yöneten: Serhat Halis
Konuşmacılar: Serhat Halis, Tuncay Şur
Düzenleyen: Sorun Yayınları Kolektifi

13.15-14.15
Söyleşi: “Son Sefarad”
Konuşmacı: Beyazıt Akman
Düzenleyen: Epsilon Yayınevi

14.30-15.30
Söyleşi: “Yekta Kopan ile Söyleşi”
Konuşmacı: Yekta Kopan
Düzenleyen: Can Yayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Avro Krizi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Geleceği”
Konuşmacı: Yüksel Pazarkaya
Düzenleyen: TÜYAP

17.00-18.00
Söyleşi: “Mihman”
Konuşmacı: Akif Kurtuluş
Düzenleyen: İletişim Yayınları

18.15-19.15
Şiir-Dinleti: “Barış İçin Şiirler”
Katılımcı Şairler: Aydın Şimşek, Özlem Sezer, Neriman Calap, Aydın Uysal, Hakan Keysan, Selami Karabulut,  Evrim Ocakçı, Gül Aydi, Ömer Faruk Hatipoğlu, Atilla Yaşrin
Düzenleyen: Kanguru Yayınları


24 Kasım Cumartesi 2012 Heybeliada Salonu
12.00-13.00
Söyleşi: “Teknoloji ile Farklılaşan Görsel Okuma/ Günümüzde Değişen Çocuk Kitapları ve Çocuk Edebiyatı”
Konuşmacı: Yalvaç Ural
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Göbekli Tepe’den Yenikapı Kazılarına Türkiye’de Neolitik Dönem”
Konuşmacı: Nezih Başgelen
Düzenleyen: Arkeoloji ve Sanat Yayınları

14.30-15.30
Söyleşi: “Çocuklar ve Dans”
Konuşmacı: Tan Sağtürk
Düzenleyen: Doğan Egmont

15.45-16.45
Panel: “İsa Hanginiz?” - Şehir ve Taşra İkilemi Üzerine
Yöneten: İsmail Kılıçarslan
Konuşmacı: Selahattin Yusuf
Düzenleyen: Turkuvaz Kitap

17.00-18.00
Söyleşi: “Evrim mi Yaratılışçılık mı?”
Konuşmacılar: Asım Karaömerlioğlu, Aykut Kence, Ergi Deniz Özsoy, Levent Can Yılmaz
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın

18.15-19.15
Panel: “Türkiye’de Gençlik ve Demokratik Siyaset”
Yöneten: Barbaros Dinçer
Konuşmacı: Yunus Emre
Düzenleyen: SODEV - Sosyal Demokrasi Vakfı


24 Kasım Cumartesi 2012 Kınalıada  Salonu

12.00-13.00
Panel: “Yansıma Dergisi'nin 40. Yılı  ve Tekin Sönmez, Kıyı Dergisi Dosyası”
Yöneten: Tekin Sönmez
Konuşmacılar: Veysel Batmaz, Gülsüm Cengiz, Necati Mert, Ahmet Özer,  Fethi Yılmaz,
Düzenleyen: Nis Medya

13.15-14.15
Panel: “Eğitimcilerin Gözüyle Gülten Dayıoğlu”
Yöneten: Nagihan Tetik
Konuşmacılar: Aysel Doğan, Ayşen Erdöl, Gürcan Sarak, Hüda Aliosman
Düzenleyen: Altın Kitaplar

14.30-15.30
Söyleşi: “Kağıt mı? İnternet mi? Ya da Ne Farkeder”
Konuşmacılar: Cem Erciyes, Altan Öymen ve Ezgi Başaran
Düzenleyen: Radikal Gazetesi

16.00-17.00
Söyleşi: “Marx’ın Kapital’inin Oluşumu”
Konuşmacı: Münevver Çelik
Düzenleyen: Otonom Yayıncılık

17.15- 18.30
Söyleşi: Nevzat Çelik’in 30. Şiir Yılı
Sunan: Altan Gördüm
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Orhan Alkaya, Namık Kuyumcu, Hakan Günday
Müzik: Uğur Karataş
Düzenleyen: TÜYAP

25 Kasım Pazar 2012 Illüstrasyon Alanı

10.30-11.30
Yaş grubu: 3-12 Yaş
Kitap atölyesi: “Haydi Resimli Kitap Yapalım!”
Uygulayan: Ayşe İnan Alican
Düzenleyen: Kır Çiçeği Yayınları

14.00-15.00
Atölye çalışması: “Karikatür Atölyesi”
Uygulayan: Hicabi Demirci
Düzenleyen: DESEN25 Kasım Pazar 2012 Interexpo Salonu
12.00-13.00
Söyleşi: “Osmanlı - İslam Dünyası İle İlişkileri”
Konuşmacı: Yavuz Bahadıroğlu
Düzenleyen: Nesil Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Kadınlar Niçin Yazar?”
Konuşmacı: Sibel Eraslan
Düzenleyen: Timaş Yayınları

14.30-15.30
Söyleşi: “Veysel Karani”
Konuşmacı: Sinan Yağmur
Düzenleyen: Destek Yayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Ülkem ve Romanım”
Konuşmacı: Ahmet Ümit
Düzenleyen: Everest Yayınları

17.00-18.00
Söyleşi: "Kendi Everest’inize Tırmanın."
Konuşmacı: Nasuh Mahruki
Düzenleyen: Alfa Yayınları25 Kasım Pazar 2012 Marmara Salonu
10.45-11.45
Söyleşi: Türkiye'de İfade Korkusu Var mı?
Konuşmacı: Fatih Portakal
Düzenleyen: Postiga Yayınları

12.00-13.00
Panel: “Basın, İfade ve Milli İrade Özgürlüğü”
Yöneten: Namık Kemal Boya
Yöneten: Orhan Bursalı, Birgül Ayman Güler
Düzenleyen: Cumhuriyet Okurları Topluluğu (CUMOK)

13.15-14.15
Söyleşi: “Az”
Konuşmacı: Hakan Günday
Düzenleyen: Doğan Kitap

14.30-15.30
Söyleşi: “Milliyetçilikler”
Konuşmacı: Mümtaz’er Türköne
Düzenleyen: Nesil Yayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Birand Kitabı Üzerine”
Konuşmacılar: Can Dündar, Mehmet Ali Birand
Düzenleyen: Can Yayınları

17.00-18.00
Söyleşi: “Hayatınızda Mucizelere Yer Açın”
Konuşmacı: Nuray Sayarı
Düzenleyen: Destek Yayınları


25 Kasım Pazar 2012 Karadeniz Salonu
12.00-13.00
Panel: “Sanat ve Felsefe”
Yöneten: Murat Menteş
Konuşmacı: Dücane Cündioğlu
Düzenleyen: Alfa Yayınları

13.15-14.15
Söyleşi: “Genç Romanlar ve Genç Öyküler Üzerine...”
Konuşmacı: Tolga Gümüşay
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

14.30-15.30
Söyleşi: “Yenilgi Diye Bir Şey Yoktur”
Konuşmacı: Albena Vidinova Simenova
Düzenleyen: OmegaYayınları

15.45-16.45
Söyleşi: “Şiirde Çocuk İzleri”
Konuşmacı: Haydar Ergülen
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Kitap

17.00-18.00
Söyleşi: “Çocukluk ve Şair”
Konuşmacılar: Leyla Şahin, Abdülkadir Budak, Salih Bolat
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası


25 Kasım Pazar 2012 Büyükada Salonu

12.00-13.00
Söyleşi: “Sınır Tanımayan Şairler - Söz ve Anlam Kapıları”
Şairler: Nesrin Kültür Kiraz, Haydar Ergülen, Sezai Sarıoğlu
Düzenleyen: Kibele Yayınları

13.15-14-15
Söyleşi: “Uçurumun Kenarında Dış Politika”
Konuşmacı: Onur Öymen
Düzenleyen: Remzi Kitabevi

14.30-15.30
Panel:  “Alevi Hareketi Ve Sosyalizm”
Yöneten: İsmail Hardal        
Konuşmacılar: Gazi Eke, İsmail Hardal        
Düzenleyen: Sorun Yayınları Kolektifi

15.45-17.15
Söyleşi: “Ekonomist Yazar Arslan Başer Kafaoğlu Anma Programı”
Konuşmacılar: Türksen Başer Kafaoğlu, İzzettin Önder, Melih Boydak, Handan Koç
Düzenleyen: TÜYAP

17.30-18.30
Söyleşi: “Pozitif Gelişim ve Kendini Açmak”
Konuşmacı: Bünyamin Çetinkaya
Düzenleyen: Pegem Akademi25 Kasım Pazar 2012 Heybeliada Salonu
12.00-13.00
Söyleşi: “Darbe Dönemlerinde Gençlik ve Edebiyat”
Konuşmacılar: Halim Demir, Bahrem Yıldız,  Vehbi Bardakçı, Cafer Yıldırım
Düzenleyen: Ozan Yayıncılık

13.15-14.15
Söyleşi: “Yaşamak için Yaşat”
Konuşmacı: Hayrettin Karaca
Düzenleyen: TEMA Vakfı

14.30-15.30
Söyleşi: “Arap Baharı Aldatmacası”
Konuşmacılar: Alper Birdal, Yiğit Günay
Düzenleyen: Yazılama Yayınevi

15.45-16.45
Panel: “Fantastik Gençlik Edebiyatı'nın Genç Okur Üzerine Etkileri”
Konuşmacılar: Aşkın Güngör, Doğu Yücel, Şebnem Pişkin, Arif Aydın
Düzenleyen: Bu Yayınevi

17.00-18.00
Söyleşi: “Emek Tarihi Çalışmaları ve TÜSTAV”
Konuşmacılar: Mete Tunçay, Yavuz Aslan
Düzenleyen: TÜSTAV


25 Kasım Pazar 2012 Kınalıada
12.00-13.00
Panel: “Toprak Acıkınca”
Yöneten: Seray Anıl
Konuşmacı: Erol Toy
Düzenleyen: Ekin Yazın Dostları

13.15- 14.15
Söyleşi: “Kızılbaşlığın Toplumsal Tasarımı: Rıza Kenti”
Konuşmacı: Esat Korkmaz
Düzenleyen: E Yayınları

14.30- 15.30
Söyleşi: “Dil Tarih ve Kimlik/ Ziman Dîrok û Nasname”
Konuşmacı: Jan Dost
Düzenleyen: Avesta Yayınları


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...